Roselie Eriksson och Gullevi LIndström längst tv får nu byta både arbnetsgivare och lokal. Lars Sällström och Charlotte Pyk Routledge tar över sedan Maths Hallin i mitten har sålt Carlshamns Resebyrå. BILD FOTO: KRISTIAN ANDERSSON

Roselie Eriksson och Gullevi LIndström längst tv får nu byta både arbnetsgivare och lokal. Lars Sällström och Charlotte Pyk Routledge tar över sedan Maths Hallin i mitten har sålt Carlshamns Resebyrå. BILD FOTO: KRISTIAN ANDERSSON

Resor till och från Blekinge

Fusion i resebyråbranschen

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN Carlshamns äldsta resebyrå köps nu upp av den yngsta och därmed reduceras antalet till två. Men i detta fall blir ett plus ett tre, berättar en av delägarna till nya byrån Lars Sällström för Commersen.
Det har skett en fusion mellan de båda resebyråerna Allaround Tours och Carlshamns Resebyrå. Även om detta har visat sig vara en lyckad förening var det inte alls tänkt så från början, berättar Maths Hallin som nu säljer Carlshamns Resebyrå till ägarparet Charlotte Pyk Routledge och Lars Sällström. Anledningen till förälsjningen är helt enkelt att det över 30 år gamla hyreskontraktet på Kyrkogatan sagts upp då fastigheten tagits över av Länsförsäkringar som avser att ta hela fastigheten i anspråk för sin verksamhet. Trots att det finns en del lediga lokaler i Carlshamn lyckades Maths Hallin inte hitta något lämpligt alternativ och tanken på samgående dök upp som alternativ.
Det krävdes inga långa förhandlingar. De båda byråerna har specialiteter som kompletterar varandra snarare än konkurrerar och att samla hela verksamheten under ett tak verkade vara ett bra alternativ. Maths Hallin har ägt och drivit Carlshamns Resebyrå sedan han tog över av Gunilla Bergdahl vid sidan av sin ordinarie verksamhet som säljare för ett norskt industriföretag.
Företaget kommer nu att ha adress Drottninggatan 50, alltså i Allarounds lokaler. Carlshamns Resebyrås personal, de båda välkända veteranerna i branschen Gullevi Lidström och Roselie Eriksson följer med till det nya företaget som får namnet Allaround Tours-Carlshamns resebyrå.
-Med denna förstärkning kan vi fokusera än mer på vår nisch som mer och mer blivit ”incoming tourism”, berättar Charlotte som har jobbat i 12 år i Skottland och har många kontakter där. Men det blir inte bara Skottland, fortsätter hon. Vi har inlett samarbete med Iwona Slojka på Cross Baltica och Mikael Helgesson på Kulturkompaniet när det gäller resor med DFDS-färjan från Carlshamn till Lithauen. Tanken är att vi även ska erbjuda vända turistströmmen åt det här hållet.
-Vi sitter på en skatt i vår region som vi gärna vill både förädla och marknadsföra säger Lars Sällström som f.ö. även driver Broakulla gård och är delägare i Jämshögs gästgiveri. Kulturbygden i gränslandet mellan Småland, Skåne och Blekinge är intressant ur såväl historisk som kulturell synpunkt och vi vill erbjuda turister jakt, fiske, vandrings- och cykelleder, ridning, golf och mycket mer.
Med detta sagt kommer man även att erbjuda företag upplevelseresor hit till vår region. -Vi är något av experter på pakteringar, berättar Charlotte vidare.
Tycker man att vädret är trist här - som det är just nu - har vi samarbete med vår förra ägarinna Kixi Borgh som bor i Benidorm.
På frågan om vart vi svenska tar vägen nu i vinter kommer svaret snabbt. Jamaica, USA, Mexico och Thailand är de vanligaste resmålen men upplevelseresor till exotiska resmål växer alltmer. Det är här som vi resebyråer gör skillnad, berättar Lars Sällström. Vi kan erbjuda paket till dem som vill iväg men också till alla som vill hit. Och så är det både säkrare och billigare att köpa sin resa av en resebyrå. Vad som helst kan ju hända när man är iväg och då är det tryggt att få hjälp att komma hem igen, avslutar Charlotte Pyk Routledge.

Publicerad 11 November 2014 14:00