Maja Hallén har kunder över hela Blekinge och även utanför länet. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Maja Hallén har kunder över hela Blekinge och även utanför länet. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Maja är proffs på inramning

Gesällbrevet gäller i hela Europa

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Det började med att konstnären Maja Hallén ramade in sina egna verk. Under arbetet väcktes intresset för att lära sig mer. Nyligen blev Maja först i Blekinge och nummer tolv i Sverige med att ta gesällbrev i konstinramning.
Att rama låg tidigare som en del i glasmästaryrket, men eftersom konstinramning är något av en vetenskap i sig valde man att göra det till ett eget yrke. De första godkända gesällproven för konstinramare genomfördes 2012.

Gillade hantverket

Maja Hallén har ateljé och ramverkstad vid Intagsvägen mellan Backabo och Mariedal.
– Jag började med inramning för fem-sex år sedan i oansenlig skala med mina egna bilder. Jag insåg ganska snabbt att det vore bra med en girklipp, så jag skaffade det. Då kunde jag göra snyggare inramningar och eftersom jag gillade det hantverksmässiga ville jag lära mig mer.
Då fanns ännu inte gesällbrevet, men det var under utformning. Maja kontaktade Glasbranschföreningen, som håller i utbildningen av konstinramare, och fick en mentor. Sedan dess har hon gått flera kurser för att få kunskap om de olika momenten i yrket.
– Konstinramning handlar ofta om att lösa problem och jag tycker att det är jättekul om det kommer in något klurigt! Det är som att ha en tankenöt att gå och fundera på tills man kommer på en lösning.

Maja i sin kombinerade grafikateljé och ramverkstad. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Maja i sin kombinerade grafikateljé och ramverkstad. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Bevis på skicklighet

Gesällbrevet gäller i hela Europa och innebär ett bevis på yrkesskicklighet, något som ofta efterfrågas om kunderna är institutioner som museer, men även andra offentliga aktörer.
– Många vill har en kvalitetskontroll när deras verk ska ramas. Allt jag gör ska vara reversibelt, det vill säga allt ska gå att återställa. Konstverket får inte skadas på något sätt och det handlar både om vilket material man väljer och om hur man fäster det, förklarar Maja.

Syra kan förstöra

En orsak till att inramad konst kan förstöras är att pappret är syrahaltigt. Syran kommer från träet i tillverkningsprocessen och beror till stor del på ämnet lignin.
– Fortfarande under 1980-talet användes ofta syrahaltigt material, men idag är det väldigt ovanligt att en inramare gör det, säger Maja.
Konstinramaren tar också hänsyn till hur miljön där verket ska hänga är, om det är en offentlig miljö, om lokalen är utsatt för mycket smuts eller om det ska hänga på en yttervägg och utsätts för fukt.
– Det är osynligt för betraktaren vad jag väljer för monteringslösning, men det är avgörande för bildens bevarande på sikt, berättar Maja.

Publicerad 11 November 2014 16:00