Diagnos på distans stärker industrin

KK-stiftelsen ger fortsatt stöd till BTH-projekt

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Sedan förra året pågår vid BTH ett projekt där man  ska stärka industrins möjligheter att utveckla system för diagnos på distans. Det handlar om att hitta uppkomna fel i produkter och tjänster samt avhjälpa dem innan de blir märkbara för användaren, vilket kan bli en viktig konkurrensfördel för den svenska industrin.  Projektet stöds av KK-stiftelsen och har nu fått medel för att fortsätta till 2018. BTH:s uppgift är att utveckla kurser för utvecklingsingenjörer inom området.

Publicerad 11 November 2014 12:00