Ljungbys politiker svarar

Av
Karl Eckhardt

Anne Karlsson, Socialdemokraterna
– En bra lärare och en god ledning är avhängigt för goda skolresultat. Lärare arbetar idag hårt och vi vill ändra på arbetet för lärarna nationellt och lokalt. Vid en socialdemokratisk valseger, kommer färre barn (15) i varje klass de första åren. Statsbidrag kommer att tilldelas Ljungby motsvarande 6 nya lärartjänster i förskoleklass, 12 lärare F-3. Det kan bidra till en bättre arbetsmiljö för lärarna. Kommunen skall vara en bra arbetsgivare som också i sedvanlig ordning erbjuder fortbildning-kortare och längre utbildningar.
 
Magnus Gunnarsson, Moderaterna
– Liksom i annan kommunal verksamhet tycker vi att ansvar och befogenheter skall delegeras så långt ut i organisationen som möjligt. Det ger precision i besluten och arbetsglädje. Möjlighet till fortbildning är också viktigt. Slutligen vill vi införa meddelandeskydd även för friskolor.
 
Roland Johansson, Alternativet
– Vi har inget att säga till om. Idag är vi inte med i några nämnder. Vi får inte vara med på någonting. Vi hoppas att det ska förändras efter valet. Många tycker att de har för dålig lön, men sen är det olika kvalitet på lärarna också. Men vad man ska svara rent generellt på det, det vet jag inte.
 
Kjell Jormfeldt, Miljöpartiet
– Utbildning är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Nationellt vill vi se höjda lärarlöner och högre status för läraryrket. Men framförallt gäller det att ställa tillrätta efter det kaos som utbildningsminister Björklund och Alliansen har ställt till med. Att återupprätta den goda skolan. Då blir det nog attraktivt även att vara lärare i Ljungby.
 
Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet
– Vi vill öka lärartätheten i förskola och skola! Med mer personal får lärarna t.ex större möjligheter att undervisa i mindre grupper och ge bättre stöd i svenska till nykomna elever.
 
Ulf Bergner, Kommunens Bästa
– Höjda löner och bättre arbetsmiljö. Mer resurser till skolan i stort men vill också ge mer resurser till Komvux där ämnes- och yrkeslärare ska vara anställda av just Komvux. Frågor som man bör ställa till de lärare som ev slutar: 1. Varför vill du inte vara kvar som lärare? 2. Är det något vi kan göra för att du ska stanna kvar?
 
Jan Lorentzson, Sverigedemokraterna
– Lönerna måste höjas. Men dessutom måste lärarna ha möjlighet att skapa arbetsro i klassrummet så att de kan agera pedagoger istället för ordningsvakter. Då får man en trevlig arbetsmiljö också.
 
Carina Bengtsson, Centerpartiet
– Vi har gjort en långsiktig överenskommelse med de båda lärarfacken. Det innebär att de är en prioriterad grupp i kommunen och lönerna kommer att höjas succesivt. Det går inte att ta allt på en gång. Vi har även en mycket bra dialog med samtliga fackliga förbund, där vi bla kontinuerligt diskuterar hur vi kan förbättra arbetsförhållandena för de anställda i kommunen. Centerpartiet går till val på att minska antalet elever i klasserna och barn i förskolan.
 
Lars Solling, Folkpartiet
– Arbetet måste ske på flera fronter. Se över löneläget och titta på möjliga fortbildningar. Förutom detta kan man också utveckla skolorna i kommunen när det gäller olika profiler. Tex skapande-, internationella och idrottsinriktningar. Minskat antal barn i gruppperna i skolans tidigare år är viktigt. En väl utbyggd elevvård ger lärarna möjlighet att bedriva undervisning.
 
Christer Henriksson, Kristdemokraterna
– För att Ljungby ska vara en attraktiv arbetsplats för lärare krävs  det en god  fysisk miljö, det vill säga fräscha skolor, en intressant och spännande pedagogik som kan engagera den  enskilde läraren och en konkurrenskraftig lön. Vi inom KD arbetar för att dessa förutsättningar skall uppfyllas.

Publicerad 01 September 2014 11:30