Jens Krantzén är ordförande för Lärarförbundet i Ljungby. Foto: Karl Eckhardt

Jens Krantzén är ordförande för Lärarförbundet i Ljungby. Foto: Karl Eckhardt

"Hur gör man det mer attraktivt att arbeta som lärare i kommunen?"

Av
Karl Eckhardt

VALFRÅGAN. Jens Krantzén är ordförande för Lärarförbundet i Ljungby. Han har sett hur det på senare tid har blivit allt svårare att locka lärare till kommunens skolor. 
– Det har tidigare varit lätt att rekrytera lärare till Ljungby, säger han.
Men på sistone har någonting hänt. Tjänster har fått annonseras om till följd av att det inte finns några sökande och många lärare väljer att lämna Ljungby för att istället att arbeta på andra närliggande kommuner. Han tror att en viktig anledning till att många lärare drar sig från att arbeta i kommunen till stor del beror på lönerna.
– Man har arbetat för att förbättra löneläget men fortfarande återstår det mycket arbete, säger han.
Han menar också att arbetsvillkoren för lärarna måste förbättras, till exempel genom att öka möjligheterna till att kunna fortbilda sig. Jens Krantzéns fråga blir därför:
Vad kommer ditt parti att göra för att det ska bli attraktivt att arbeta som lärare i Ljungby?

Publicerad 01 September 2014 11:30