Växjös politiker svarar Sabah

Av
Calle Berglund

Hur  vill du göra för att minska arbetslösheten i Växjö kommun?   
 
 
Bo Frank, Moderaterna
– Fler företagare, växande företag och nya företag skapar jobb. Med jobb följer skatteintäkter till välfärden. Kommunen skal ge stöd till nyföretagande, hjälpa nya företag in i Växjö och ge utvecklingsmöjligheter till växande företag. Kommunen ger alla ungdomar sommarjobb, skall ge alla ungdomar en andra chans till utbildning och skall hjälpa ungdomar att bli anställningsbara. Vi lovar fler nystartsjobb, bättre möjligheter till omskolning och ett kommunalt övertagande av arbetsförmedlingen.
 
Åsa Karlsson Björkmarker, Socialdemokraterna
– S i Växjö inför en 30 dagars jobbgaranti för ungdomar i kommunen, där vi lovar att du inom 30 dagar har en sysselsättning i form av utbildning, praktik, jobb eller en kombination av dessa. Svenskt näringsliv säger att var 5:e rekryteringsförsök misslyckas för att företagen inte kan hitta personer med rätt kompetens, därför satsar vi lokalt såväl som nationellt mycket på utbildning. Växjö ska bli ännu bättre på att jobba tillsammans företag och andra för att jobben ska bli fler.
Carin Högstedt, Vänsterpartiet
– Bra företagsklimat som gör att företag bildas och växer är en förutsättning för fler i arbete. Att stötta och stimulera sociala företag och kooperativ  är en annan. Fler personal inom kommunala verksamheter som äldreomsorg och skola är en tredje. Utbildning för vuxna en fjärde. Projekt som Framtid Kronoberg en femte. Och viktigast: Färre barn i grupperna i förskolan, lugn och trygghet, bra arbetsmiljö som ger bättre förutsättningar att klara skolan hela vägen - för större frihet i livet.
 
Nils Fransson, Folkpartiet
– Vi kommer att begära att få bli försökskommun för att kunna ta över mer av det arbete som idag utförs av arbetsförmedlingen i kommunal regi.  I övrigt är det viktigt att föra en politik som gör att företagen kan växa och nya jobb skapas,  så att fler människor kommer i arbete. Höga skatter på arbete och kapital utgör ett hinder för att skapa nya jobb. Lagstiftningen måste fortsättningsvis reformeras så att trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden minskas.
 
Jon Malmqvist, Kristdemokraterna
– Det absolut viktigaste är att ha ett näringslivsklimat som stimulerar nyföretagande och ett högklassigt utbildningssystem som förser arbetsmarknaden med den kompetens som efterfrågas. Andra åtgärder kan kortsiktigt påverka på marginalen men utan dessa båda faktorer på plats blir arbetet med att fortsätta pressa ned arbetslösheten betydligt svårare.
 
Håkan Engdahl, Sverigedemokraterna
– Först ska man vara medveten om att kommunen aldrig kan trolla fram jobb. Man måste göra klimatet så bra som möjligt för företagare. Fler företag ger möjlighet att någon kan komma bort från arbetslöshet. Jag skulle även vilja se snabbare insatser efter förlorat arbete i motsats till idag där insatserna sätts in först när yrkeskunskaper har trillat ur minnet och ersatts av försämrat självförtroende. Vi behöver även en begränsning av flyktingmottagandet till vi kan ta ansvar för de som redan är här.
Per Schöldberg, Centerpartiet
– 1. Företagsklimat som är i topp i jämförelse med landet i övrigt.2. Höja kvaliteten i skolan. 3. Gör om arbetsförmedlingen och Etableringsarbetet som staten idag ansvarar för. 4. Arbeta för fler företagsetableringar. 5. Utveckla praktikplatser för unga. 6. Utveckla projektet Framtid Kronoberg. 7. Bibehålla sänkt arbetsgivaravgift för unga. 8. Satsa på nystartsjobb. 9. Upphandla mat lokalt för att stimulera lokala företag. 10. Fortsatt en ordentlig satsning på Ungt Företagande (UF) för grundskole- och Gymnasieelever.
 
Cheryl Jones Fur, Miljöpartiet
– Miljöpartiet vill sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildning och praktikplatser. Sommarjobb för ungdomar är också viktiga. Samarbetet mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och företagen bör stärkas. Det ska vara en merit att kunna flera språk när kommunen anställer. De kommunanställda som vill ska få möjlighet att minska sin arbetstid.

null

Publicerad 25 June 2014 12:00