Julia Ahlrot och Emelie Svensson hoppas att Växjös deltagande i projektet stadsbruk ska leda till ett ökat intresse för odling i staden. Foto: Calle Berglund.

Julia Ahlrot och Emelie Svensson hoppas att Växjös deltagande i projektet stadsbruk ska leda till ett ökat intresse för odling i staden. Foto: Calle Berglund.

Skapar gröna jobb till 2016

Av
Calle Berglund

NYSTART. Växjö kommun har valts ut att delta i projektet Stadsbruk som ska ge grön tillväxt och gröna jobb genom ekologisk stadsodling. I Östrabobacken får Macken fortsatt ansvaret att driva odlingen vidare. Men på sikt är tanken att både antalet odlingsplatser, anställda och sålda grönsaker ska växa utanför backen.

I sommar kommer 27 gymnasieungdomar att sommarjobba på Mackens stadsodling Ekobacken under ledning av tre erfarna odlare från kooperativet. Till årets säsong har det också skapats traineetjänster som ger sysselsättning åt sex arbetslösa personer med tidigare erfarenhet av odling.

När Växjö i maj tillsammans med Göteborg och Malmö valdes ut att delta i det nationella samverkansprojektet Stadsbruk öppnades nya möjligheter för grön tillväxt och gröna jobb i odlingarna.
– Verksamheten på Ekobacken kommer att få stöd av det här projektet, men är inte beroende av det. Ekobacken hjälper i arbetet med Stadsbruk och Stadsbruk hjälper Ekobacken ekonomiskt. Vi ser Ekobacken som en inspirationsplats i Växjö och vill se odling på fler ställen i stan, säger Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef i Växjö kommun.

Ekonomin avgörande

Stadsbruk har fått 9,5 miljoner kronor i stöd från innovationsmyndigheten Vinnova för fortsatt utveckling av projektet fram till 2016. Målet är att hitta nya metoder för lönsam, ekologisk odling inom staden som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i andra städer i landet. Men också att utbyta kunskaper om stadsodling mellan kommuner, organisationer och odlare.

Just den ekonomiska hållbarheten tycker Julia Ahlrot är en kunskap som behöver utvecklas inom stadsodlingen för att den ska ge lönsamhet och nya jobb även på sikt.
– Projektet tittar på hur man kan bedriva verksamheten så att den blir självförsörjande. Ska det blir kommersiellt kan det inte blir fler och fler personer på samma yta, utan mer effektivt med hållbara och rationella arbetsmetoder. Idag har de inte egen lönsamhet och det ska stadsbruket ha, säger Julia Ahlrot.

Macken rekryterar

Växjö kommun har tecknat ett ettårsavtal som ger Macken ansvaret att utveckla stadsodlingens arbete och organisation under 2014. Hur många som kan anställas tack vare projektet Stadsbruk återstår att se. Utmaningen är inte Växjöarealer att bruka eller odlingskunskaper hos de som ska anställas, utan hur de ekologiska produkterna ska få en avkastning som kan återinvesteras i fler jobb.
– Marken är inte bristen, så hittar man ett sätt som fungerar på en liten yta är det lätt att växla upp med större yta och fler personer.

Välkomna insatser

Emelie Svensson, kontaktperson för projektet i Växjö kommun, förklarar att alla intresserade föreningar, sociala företag eller personer som vill delta i projektet är välkomna att kontakta henne för mer information. Förvaltningen arbete och välfärd kommer sedan att sköta en del av sysselsättningen till nya odlingsområden i Hovshaga och Öjaby när projektet växer.

Publicerad 25 June 2014 12:00