I tillfälliga paviljonger på grusplanen bakom det nedlagda fordonsgymnasiet kommer Allbo lärcenters SFI- och särskilda lärlingsutbildning att hålla till i höst. Foto: Calle Berglund

I tillfälliga paviljonger på grusplanen bakom det nedlagda fordonsgymnasiet kommer Allbo lärcenters SFI- och särskilda lärlingsutbildning att hålla till i höst. Foto: Calle Berglund

Mer moduler till Allbos flyttade vuxenutbildning

Av
Calle Berglund

SKOLFLYTT. Ett större elevantal än beräknat till höstens nya högstadium på Allbogatan ökar lokalbehovet för Allbo lärcenters flyttade vuxenutbildning. Fler utbildningar ska nu ges i inhyrda lokaler och tillfälliga moduler vid Hjärtenholmsvägen, vilket ökar de nya hyreskostnaderna för vuxenutbildningen.

Innan terminstarten i augusti ska Grönkullaskolans högstadium flytta till Allbogatan med följden att Allbo lärcenters olika vuxenutbildningar tillfälligt får flytta vidare till andra lokaler i gamla Fordonsgymnasiet på Hjärtensholmsvägen, en inhyrd lokal på Fabriksgatan och inhyrda moduler på grusplanen bakom det tidigare gymnasiet.

I april tog Utbildningsnämnden ett beslut om att lokalerna på Allbogatan och Hjärtensholmsvägen skulle användas i första hand. Men på grund av ökade elevtal måste nu fler utbildningar än beräknat flytta på sig, och fler lokaler hyras in till en högre kostnad.
– Vi har i dagsläget runt 350 elever mer från förskola till gymnasium än vad vi beräknade förra året, många av dem är nyanlända svenska medborgare. Därför blir det inte så mycket plats över på Allbogatan som vi trodde från början och då måste vi hyra lite mer än vad som var tänkt, säger Thomas Johnsson, ordförande i Utbildningsnämnden.

Mer plats

Under mötet i onsdags beslutade nämnden att mer moduler behövs i de inhyrda paviljongerna, som nu ska rymma både SFI-utbildning och särskild lärlingsutbildning för sammanlagt 423 elever. I hyreslokalen för språkintroduktionsprogrammet för nyanlända och det individuella gymnasieprogrammet på Fabriksgatan, med sammanlagt 92 elever, ökas ytan med 200 kvadratmeter. Totalt ökar vuxenutbildningens hyreskostnader efter flytten med 1,1 miljoner kronor.
– Modulerna byggs i sommar och på några veckor ska mer än 1000 elever och 150 lärare byta plats. Sammantaget är jag nöjd med hur vi löst det här utifrån förutsättningarna. Det är väldigt fina och välanpassade lokaler.

”Inte hållbart”

Förra året slog kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fast att Allbo lärcenters vuxenutbildning ska flytta till ändamålsenliga lokaler oavsett var det blir. Thomas Haraldsson (C) är kritisk till dagens lösning och vill se en samlokalisering med nybyggda och effektivare lokaler för verksamheten så snart som möjligt. Men han medger också att nämnden gjort sitt bästa i den situation som är.
– Vi har en vision för Allbo lärcenter att verksamheten ska vara samlokaliserad och det har framkommit bland personalen att man är missnöjd med den här lösningen som är just nu. Jag tycker inte heller att detta är någon hållbar lösning för att utveckla verksamheten, säger han.

”Lärarbekvämlighet”

Thomas Johnsson klargör att modulerna och lokalerna kommer att fungera bra till en ny högstadieskola byggs och delar av Allbo lärcenter kan flytta tillbaka till Allbogatan. Någon samlokalisering behövs inte med de korta avstånd som är mellan verksamheterna, anser han.
– Vi har tillmötesgott personalen på alla krav som finns. Allbo lärcenter har aldrig varit samlokaliserad genom åren och många av verksamheterna har ingenting att göra med varandra. En samlokalisering är mer en bekvämlighet för lärarna, inte för eleverna, säger Thomas Johnsson.

Publicerad 25 June 2014 12:00