Alvestas politiker ger sina svar

Av
Calle Berglund

Vad är viktigast för att fler nyanlända kommuninvånare i Alvesta ska kunna få jobb och lära sig svenska bra?
 
Börge Nielsen, Vänsterpartiet.
– En viktig sak är att de nyanlända lär sig svenska. Det är ofta en förutsättning för att få ett arbete. Dessutom bör man få lära sig vad som krävs för att fungera i ett arbete i Sverige. Ett bra sätt att lära sig vardagssvenska är att få en praktik på ett företag alternativt inom kommunen. Projekt som Framtidsstegen är bra initiativ och det är viktigt att liknande projekt utvärderas och utvecklas.
 
Thomas Johnsson, Moderaterna
– Fler jobb och att jobben kommer alla till del är det viktigaste för att stärka integrationen. För att fler utrikes födda ska kunna ta plats på arbetsmarknaden vill vi stärka vuxenutbildningen, i synnerhet Sfi, och skapa bättre förutsättningar för nya jobb. Vi vill ställa tydliga krav på deltagande i SFI, praktik eller annan sysselsättning för de som etablerar sig i Sverige. Allbo Lärcenter har en viktig uppgift framöver.
 
Birgit Andersson, Miljöpartiet
– Möjlighet till vidareutbildning och möjlighet att komplettera tidigare utbildningar skall finnas. Det är viktigt att ta tillvara varje individs erfarenhet och kunskap och att individens kompetens matchas med passande yrke. Redan i samband med undervisning i SFI bör en värdering av den inflyttades tidigare utbildning göras och vid behov kompletterande utbildning eller praktik påbörjas.
 
Lars-Olof Franzén, Alvestaalternativet
–  För att få jobb är det viktigaste att lära sig svenska språket bra. Kommunen ställer upp med den skolunderbyggnad, som krävs för att lära sig det svenska språket. Mycket hänger sedan på eleven själv. Man måste ha viljan att genom studier förkovra sig så mycket i det svenska språket att man utan svårigheter kan framföra detta både i tal och i skrift. Att delta i föreningslivet är en genväg in i det svenska samhället.
 
Per Ribacke, Socialdemokraterna
– Arbetsmarknadspolitiken är nationell och ligger inte på kommunen. Så det viktigaste är att vi byter regering.På kommunal nivå handlar det om att stärka individen som är arbetslös. En sådan sak är utbildning, vi måste ha en väl fungerande vuxenutbildning. Och att vi hjälper de arbetslösa genom att försöka samlokalisera olika aktörer för att det ska gå snabbare att hitta rätt.
 
Benny Lundh Johansson, Sverigedemokraterna
– De totala samhällsresurserna måste inventeras. Det skapas inga lämpliga jobb bara genom att kommunen tar emot fler nyanlända. När balansen är nådd mellan nyanlända och de resurser som står till förfogande kan vi hjälpa och ge våra nyanlända ett värdigt bemötande. Antalet nyanlända är underställt de resurser vi kan erbjuda såväl ekonomiskt som socialt d.v.s arbete, bostad, skola, fritid osv. 
 
Thomas Haraldsson, Centerpartiet
– Den SFI-utbildning som finns ska vara effektiv och inriktad på arbete.  Mer kombinering av studier i Svenska och arbetsplatsförlagd praktik.  Arbetsmarknadsfunktionen är bra och bör fortsätta. I skolan måste det finnas resurser för att alla ska lära sig Svenska så snabbt som möjligt. Fritidsaktiviteter som främjar inkludering och mångkultur är  även viktigt. Vi vill ha ett samhälle i gemenskap där alla behövs.
 
Bengt-Olof Söderström, Folkpartiet
– Det viktigaste är att våra nyanlända kommuninvånare så fort som möjligt kan anpassa sig i det svenska samhället och i Alvesta kommun. Även under tiden som denna grundläggande förutsättning uppfylls, måste utbildning i svenska språket komma igång. Språkkunskapen är en grund för möjligheten att kunna få ett arbete att försörja sig på, men också för att kunna anpassa sig till det svenska samhället.
 
Kauko Antbacke, Kristdemokraterna
– Det finns många idrottsföreningar i vår kommun av olika inriktningar. De, vilka har hand om våra fritidsgårdar, SFI-lärare, Migrationsverket, lotsar, m.m kan se till att de kommer in i en idrottsförening eller i en scoutförening. Vi har inte ekonomi att investera i allt eftersom det finns många akuta behov, bland annat bra boende för våra gamla.

null

Publicerad 25 June 2014 12:00