Lennart Tyrberg.Foto: Energikontor Sydost

Lennart Tyrberg.Foto: Energikontor Sydost

Hallå där, Lennart Tyrberg

på Energikontor Sydost, som nyligen var med och arrangerade en internationell konferens om förnybar energi på BTH

Av
Tinna Hiller Andreasson

Vad var syftet med konferensen?
– Dels vill vi kunna berätta vad vi har gjort i EU-projektet RES-Chains, dels vill vi sprida kunskap om förnybar energi.
Vilka var deltagarna?
– Vi hade deltagare från Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Totalt är vi fyra partner i Sverige och eftersom Energikontor Sydost har varit lead partner så hade vi slutkonferensen hos oss.
Vad krävs för att Blekinge ska kunna öka produktionen av förnybar energi?
– Delvis handlar det om kunskap och förståelse för att det är fullt möjligt att göra det. Det finns till exempel all anledning att byta ut de oljepannor som finns kvar mot pelletspannor, såväl för ekonomi som klimat och miljö. Den andra biten är solceller. Det är en lönsam investering även om det tar lite tid innan det betalar sig. Solcellspaneler håller i minst tjugofem år. Vi har hög solinstrålning i Sverige och Karlskrona ligger ju särskilt bra till där. Sedan har vi Blekinge offshore, som har havsbaserad vindkraft på gång. Den kommer att producera mer el än vad vi gör av med, så vi kommer också att kunna exportera förnybar el.

Publicerad 18 June 2014 08:00