INTERNATIONELLA GÄSTER som diskuterade möjligheterna att implementera naturgas som drivmedel för all sjöfart, åtminstone i Östersjön. Tvådagarskonferensen ägde rum på NetPort Science Park.FOTO: Peter Enckell

INTERNATIONELLA GÄSTER som diskuterade möjligheterna att implementera naturgas som drivmedel för all sjöfart, åtminstone i Östersjön. Tvådagarskonferensen ägde rum på NetPort Science Park.FOTO: Peter Enckell

Naturgas är framtidens bränsle

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN Naturgas håller på att implementeras som ett framtidens drivmedel för sjöfarten. Ett miljövänligare alternativ än de nu förekommande petroleumprodukterna. Förutsättningar för ett ökande bruk av den näst intill osinliga naturgasen diskuterades vid ett symposium i Carlshamn.
Att försöka byta ut en bränslesort mot en annan görs inte i handvändning. Stora investeringar krävs i hamnarna för att kunna hantera naturgasen. Sju hamnar i den södra Östersjöregionen har redan sagt att de tänker börja investera Aarhus, Köpenhamn/Malmö, Helsingborg, Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn är med medan flera andra hamnar ligger i startgroparna.
Investeringar på en knapp halv miljard krävs om man ska kunna klara hanteringen men det finns andra och billigare alternativ berättar hamnchefen i Klaipeda. Vi satsar på en mobil enhet, ett fartyg som är fullt utrustad för hanteringen.
Problemet är den höga ekonomisk tröskeln. Dock är naturgasen betydligt effektivare än exempelvis den oljebaserade gasolen och mycket effektivare och framför allt renare än oljan.

Elda inte upp oljan!

– Det är fullständigt vansinne att elda upp olja i motorer säger exempelvis ingenjören och utvecklaren i spanska Valencia - för övrigt Medelhavets största hamn - Francisco Jaraiz. Han menar att naturgasen är ett naturligt bränsle i avvaktan på det slutliga mest perfekta drivmedlet - elektricitet.
-Det lär dock dröja upp mot 100 år innan vi kommer dit, spår han.
Men i det projekt som delvis finasieras via EU innehåller mycket mer än planläggning av anläggningar. Det finns ett stort utbildningsbehov i hamnarna, säger värden i Carlshamn Lawrence Henesy som jobbar som assisterande professor på BTH i Carlshamn med just hamnars anläggningar och logistik som specialitet.
En springande fråga under hela konferensen på Östra Piren var hur man kan få igång fungerande samarbeten mellan hamnar och myndigheter. Just denna fråga ägnade sig Emil Arolski en hel del tid åt i sina framträdanden. Sarolski kommer från Gdansk/Gdynia och har ett stort ansvar i detta projekt. Han jobbar med hamn, miljö och säkerhetsfrågor. Områden som är centrala i hela projektet.

Färja som går på LNG

Det finns idag färjor som går mellan Finland och Sverige som drivs helt med naturgas. De tillhör dock ännu så länge undantagen. Utvecklingen pekar mot att det redan om sex år skall finnas ett 1000-tal LNG-fartyg och ytterligare ett decennium senare fem gånger så många.
När målet är nått kommer vi att få se ett betydligt renare hav och en avsevärt mycket bättre luftmiljö i länderna kring Östersjön.

Publicerad 17 June 2014 15:00