FÖRSTA FÖRSTELÄRARNA i Carlshamn. FOTO: Peter Enckell

FÖRSTA FÖRSTELÄRARNA i Carlshamn. FOTO: Peter Enckell

Första förstelärarna utnämnda

Skolorna i Carlshamn uppmärksammas

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN En intressant reform riktad mot en bättre undervisning har nu slagit igenom i den kommunala skolan. Den 5 juni samlades ett 40-tal utnämnda förstelärare för ett tårtkalas i Rådhuset.
Förvaltningschef Eva Kristensson ropade upp lärarna i bästa skolstartsstil. De lydiga klasskamraterna reste sig en efter en och fick mottaga en personlig gratulation innan det var dags för en kollektiv fotografering. Efter den enkla ceremonin blev det tårtkalas och mycket snack i rådhuscaféet. Tjänsterna inleds den 1 juli och lagom till terminstarten inleds arbetet, som egentligen är en fortsättning på det som givit var och en den förhöjda statusen. Syftet med förstelärartjänsterna är att öka elevernas måluppfyllelse genom at stötta lärarna. De som nu fått tjänsterna har själva sökt den och blivit intervjuade. Stor vikt har lagts vid lärarnas vilja att utveckla undervisningsarbetet och stärka det pedagogiska ledarskapet.
För Ursula Frising, förstelärare på Komvux är det viktigt att få ut det positiva som händer i skolan och ta vara på det som sker. Ulf Andersson på Vägga gymnasieskola vill utveckla undervisningen genom at integrera olika ämnesområden och dessutom öka kontakterna mellan gymnasiet och högstadiet. Han hylla också det arbete som pågår på Norrevångskolan. Ida Heiman på Korpadalskolan vill vara med och utveckla verksamheten och hon ser det viktigt med insatser tidigt i skolåren. Ida vill också underlätta stadieövergången för eleverna och ta vara på kollegernas kompetens på ett ännu bättre sätt. Så här låter det hos de flesta förstelärarna. Det finns en hög ambitionsnivå och skolan har nog aldrig upplevt ett så stort fokus på att med gemensamma krafter utveckla verksamheterna. Lärarna får också ett större ansvar och fria händer i utvecklingsprocessen.
Det känns nästan som att det är ett paradigmskifte i skolans värld. Ny teknik, nya sätta att inhämta kunskaper och en ny syn på hela lärandeprocessen har vuxit fram. Nu belönas dessutom detta ambitiösa arbete med sk förstelärartjänster.
Följande lärare har fått tjänsten: Sternö: Madeleine Söderberg, Korpadalen: Emma Svensson, Monica Lindblom, Ida Heiman, Marie Ekevald, Möllegården: Petra Klozz, Eva Eriksson, Mörrum: Veronica Erixon, Sofie Andersson, Österslätt: Agneta Andreasson, Annika Aronsson, Daniel Borneus, Berit Johansson, Camilla Persson, Carin Sjöberg, Emilia Stopar, Norrevång Pernilla Abrahamsson, Per Ahlqvist, Per Karlsson, Mia Lägnert, Martin Löfgren, Anette Persson, Helen Svensson, Stenbacka; Lina Pewrsson, Jenny Näslund, Jennie Landerholm, Vägga: Ulf Andersson, Patrik Erixon, Maria Fransson, Sofie Gummesson, Jenny Hoffner, Christian Karlsson, Christian Kerker, Karin Nilsson, Katarina Ravemyr, Andreas Saleskog, Kristofer Sjölander, Paul Uvgaard, Niclas Wahlgren Komvux: YUrsula Frising och Anna-Lotta Wolgast.

TRE FÖRSTELÄRARE Ida Heiman, Korpadalskolan, Ulf Andersson Vägga och Ursula Frising Komvux. FOTO: Peter Enckell

TRE FÖRSTELÄRARE Ida Heiman, Korpadalskolan, Ulf Andersson Vägga och Ursula Frising Komvux. FOTO: Peter Enckell

Publicerad 12 June 2014 08:00