Peters spalt

Peters spalt

Jag blir riktigt nufiken

Peters spalt om bland annat stadsutveckling

Av
Peter Enckell

PETERS SPALT. Ibland springer jag på nya ord eller uttryck som får mig att tänka till ett extra varv. Uttryck som "att tänka utanför boxen" har idag blivit vanligt även om jag precis som en del andra föredrar att tänka bort boxen helt.
Är man dessutom som jag oerhört nyfiken på vår framtid, hur vi ska förhålla oss till förändringar och vad som krävs för att åstadkomma dessa just nu, ja då kan man kalla sig själv för nufiken.
Begreppet hörde jag för första gången i Sölvesborg, utanför ingången till konstgalleriet Karibakka. Han som sa det är Jonas Ahlberg, konstnär och son till "Madam Hanö", Ann-Sofie Ahlberg eller ”Aua” som hon kallar sig själv. Jonas är förutom konstnär också antistresskonsult och använder begreppet nufiken i stället för - eller som ersättning till - det mer komplicerade begreppet mindfullness.

Bygg attraktivt

I dagarna har det varit föreläsningar om stadsbyggnad i Carlshamn. Jag var inte där på grund av tidsbrist trots att jag gärna lyssnat. Men stadsbyggnad har gjort mig nufiken i många år och jag har så svårt att förstå varför man inte kan ha en trivselskapande som kompass när man tar ut färdriktningen in i framtiden. I min värld bör tre faktorer vara grundläggande. Det första är en mix av boende, butiker, service och tjänsteföretag. Ju mer man mixar desto bättre.
För det andra anser jag att en innerstad ska vara levande. Antalet naturliga mötesplatser måste öka. En bra åtgärd är att ge alla som driver serveringar tillåtelse att ha uteserveringar, utan att det kostar skjortan och utan att de för den skull hindrar trafikflödena.
På tal om trafiken så är det en annan svår fråga. Det handlar nog inte om antingen bilfritt eller fri trafik. Det handlar om både och, och där har man hittat på ”gångfartsområden” i stadskärnorna som är bra.
Det går att passera med en bil, men man gör det på de gåendes villkor.

STADSKÄRNAN Det är så här vi vill ha folklivet i innerstaden. Butiker, serveringar, bostäder och företag - alt blandat till en attraktiv mix. Bilden är från Drottninggatan i Carlshamn. FOTO. Peter Enckell

STADSKÄRNAN Det är så här vi vill ha folklivet i innerstaden. Butiker, serveringar, bostäder och företag - alt blandat till en attraktiv mix. Bilden är från Drottninggatan i Carlshamn. FOTO. Peter Enckell

Många gröna "lungor"

Det tredje är de gröna lungorna. Ett stort torg, som det i Karlskrona eller Carlshamn, bör kunna få betydligt mer växtlighet. Vidare kan man skapa små gröna oaser i stadsmiljön. Ett exempel är när man nu funderar på att bygga ut östra kajområdet i Carlshamn att man då ser till att även bygga in gröna mötesplatser.
Förutom dessa tre elementära åtgärder så har vi i Blekinge havet som en extra positiv faktor. Havet är inte bara bra för oss som varje morgon tar ett morgondopp. Det är en resurs för alla, både landkrabbor och sjöbusar. Dessvärre verkar havet vara något som man bortser från i stadsplaneringen. Tiden när man var tvungen att lägga industrier vid strandkanten borde vara förbi. Nu vill vi bo med havsutsikt, ha strandpromenader och serveringar, bryggor och badmöjligheter. Det är ingredienser som gör en stad vid havet levande, spännande och intressant. Det kanske till och med kan locka nya nufikna invånare.
Från nufiken på stadsplanering till tveksam till den tilltagande projekbulemin som härskar i vårt samhälle, kan steget tyckas ganska långt. Men det hänger faktiskt ihop. Problem i samhället ska enligt våra styrande helst lösas med hjälp av projekt av olika slag. Problemen med många av dessa är att det stannar vid just projekt. När projekttiden är över är projektet slut och inte mycket har hänt, mer än att några få personer varit sysselsatta under en tid. Det värsta är att tendensen är att antalet projekt ökar och vi lider av något som närmast kan liknas vid projektbulemi. I en projektansökan bör det klart framgå vad som ska hända när projektet är över. Om det inte finns någon lönsam framtid bör projektet aldrig komma till stånd. Pengarna kan användas till så mycket annat som i sin tur skapar både sysselsättning och framtidstro. Är man bara tillräckligt nufiken är det inte svårt att skapa förutsättningar för en bättre tillvaro, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätorten, i skogen eller vid havet.

Därför nufiken

Slutligen vill jag uppmana alla att vara mer nufikna. Ta vara på nuet och lev idag, inte fastna för mycket i historien och inte planera så mycket för framtiden. Det är ju inte alldeles säkert att du får uppleva den. Nuet däremot upplever vi alla. Inte så konstigt då att man är lite nufiken. Tack för det begreppet Jonas Ahlgren.

Publicerad 11 June 2014 07:00