Bertil Svedlund på sin gamla plats ombord på ubåten HMS Neptun, där han tjänstgjorde som maskinchef.Foto: Tinna hiller Andreasson

Bertil Svedlund på sin gamla plats ombord på ubåten HMS Neptun, där han tjänstgjorde som maskinchef.Foto: Tinna hiller Andreasson

Historia och nutid möts i ubåtshallen

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. På nationaldagen kunde ubåtshallen vid Marinmuseum äntligen slå upp portarna för publiken. Hajen och Neptun ligger sida vid sida i en utställning som skildrar det svenska ubåtsvapnet under mer än ett århundrade.
Efter ett antal år av planering och praktiskt arbete har ubåtsmuseet blivit verklighet.
Det var i september 2012 som HMS Neptun transporterades till Stumholmen för att byggas in och ett år senare stod ubåten under tak.

Glänsande skal

Det glänsande skalet som omsluter såväl Neptun som Hajen har ritats av Björn Malmström, som även är arkitekten bakom Marinmuseums ursprungliga byggnad.
Utställningen skildrar det svenska ubåtsvapnet från 1904, då flottans första ubåt Hajen sjösattes, till idag. Att följa tidslinjen som går runt hela hallen ger en överskådlig bild av ett drygt sekels historia.

HAJEN var den första ubåten i Sveriges flotta.

HAJEN var den första ubåten i Sveriges flotta.

Teknikens utveckling

Modeller av Sveriges olika ubåtstyper genom tiderna visas tillsammans med fotografier och texter. Här kan man ta del av såväl teknikens utveckling som parallella skeenden i politik och samhälle, både i Sverige och internationellt.
Även ubåtarnas allra tidigaste historia finns med. De första förslagen till ubåtskonstruktioner är från 1500-talets mitt och redan på 1400-talet ritade Leonardo da Vinci en undervattensfarkost, dock utan förklaring till hur den skulle fungera. I en monter visas en ubåtsmodell av trä från 1700-talet, troligen tillverkad av Daniel af Thunberg, en av Christopher Polhems elever.
Förutom utställningarna i hallen kan besökarna gå in i HMS Neptun och få uppleva ubåtsmiljön på nära håll. Den som följer med på en dramatiserad visning får även ta del av autentiska ljudillustrationer.

Neptun är öppen för besök.

Neptun är öppen för besök.

God tillgänglighet

– Vi tänker att det ska vara som att stiga in i en riktigt bra dokumentärfilm, både trovärdigt och fascinerande, säger museichef Richard Bauer, som också vill lyfta fram arbetet med tillgänglighet.
– Vi har pratat mycket om tillgänglighet. Det här ska vara världens modernaste och mest tillgängliga ubåtsmuseum.
En av de entusiaster som har varit med och kämpat för att få en visningsubåt till Karlskrona är Bertil Svedlund, ordförande i ubåtsklubben Hajen.

Ubåtsmodell från 1700-talet.

Ubåtsmodell från 1700-talet.

”Både stolt och glad”

– Vi startade ubåtsklubben 2004 för att få hit en museiubåt. Idén växte och det har varit många turer fram och tillbaka, men efter 2007 har det sett riktigt positivt ut och det har bara gått framåt.
Bertil är också en av veteranerna från HMS Neptun, där han tjänstgjorde som maskinchef.
– Vi är väl ”ubåtsnördar” och känner mycket för det här. Det är intresset för ubåtarna och att vi vill bevara historien. Nu känns det helt fantastiskt. Man känner sig både stolt och glad över att ha kommit i mål.

Visning av veteraner

Bertil Svedlund kommer tillsammans med flera andra veteraner att hålla ”specialistvisningar” från och med i höst.
– Vi kommer alla att ge en grundberättelse, men vi blir många som har haft olika funktioner ombord, så vi kommer också att berätta om olika händelser.

Publicerad 09 June 2014 12:51