Ombyggnad vid Bergåsa station

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. För att öka säkerheten bygger kommunen och Trafikverket nu om vid Bergåsa. Projektet beräknas vara klart i augusti 2015.
Omkring 700 bussar och 3000 resenärer passerar dagligen järnvägsövergången vid Bergåsa station. De åtgärder som nu genomförs ska både öka säkerheten och få trafiken att flyta bättre.
Det handlar om att ersätta järnvägsövergången vid stationen med en gång- och cykeltunnel och att leda kollektiv- och biltrafik över järnvägen på en ny vägbro vid Wämöskolan. Man planerar även en ny gång- och cykelbro över väg och järnväg norrut mellan bostadsområdena Bergåsa och Annebo.
På Bergåsa station byggs tågplattformarna om och förlängs norrut. Det kommer dessutom att bli en ny hållplats för bussar. Under den största delen av byggtiden kommer det att vara möjligt att åka till och från Bergåsa med buss och tåg. Buss- och biltrafiken kommer att ledas om och för gående och cyklister blir det provisoriska övergångar.
Kostnaden för projektet beräknas till 78 miljoner kronor. Gång- och cykelbron vid Annebo är dock inte inräknad i den summan.

Publicerad 17 April 2014 08:05