Thomas Krafth ?och hans familj har investerat i ett nytt stall för att kunna föda upp undjur på ekologisk basis. Foto: Karl Eckhardt

Thomas Krafth ?och hans familj har investerat i ett nytt stall för att kunna föda upp undjur på ekologisk basis. Foto: Karl Eckhardt

Försiktig optimism hos länets bönder

Av
Karl Eckhardt

LANTBRUK. Årets lantbruksbarometer visar på en motsägelsefull bild. Å ena sidan upplever en majoritet av lantbrukarna att lönsamheten är dålig, å andra sidan skulle man rekommendera fler att bli lantbrukare. Och hos familjen Krafth tror man på framtiden.
Sveriges lantbrukare har en lång uppförsbacke framför sig. I alla fall om man ska tro den senaste Lantbruksbarometern, som kartlägger de svenska lantbrukarnas attityder till branschen. Tusen bönder från hela landet har fått ge sina synpunkter på hur de ser på dagens och framtidens lönsamhet.
En viss ljusning kan skönjas: allt fler lantbrukare upplever att lönsamheten är bättre än föregående år. Men fortfarande tycker 61 procent av lantbrukarna att lönsamheten är dålig eller mycket dålig.
– Man bedömer att branschen har dålig lönsamhet och det är ingen nyhet, det har man bedömt i flera år, säger Mats Johansson som är företagsrådgivare på Swedbank i Ljungby.
Undersökningens resultat är uppdelad i olika regioner och länets bönder ingår i regionen Småland-Blekinge. Och just här pekar optimismkurvan betydligt högre jämfört med andra delar av landet.
– Man ser betydligt mer positivt på framtiden ur lönsamhetssynpunkt, jämfört med förr. Men det är ändock många som upplever dålig eller ganska dålig lönsamhet. Så det är fortfarande ett negativt index, säger Jenny Fröberg som är kontorschef på LRF Konsult i Ljungby.

Rekommendera fler

De lantbrukare som  har haft bäst prisutveckling i sina produkter är mjölkproducenterna. Sämst går det för svinproducenterna.
Men trots den ekonomiska berg- och dalbanan  som branschen genomgår just nu visar undersökningen att andelen lantbrukare som skulle rekommendera yngre personer att bli lantbrukare har ökat.
– De älskar sitt jobb, fast det går knackigt, säger Mats Johansson.
Och det är även någonting märks hos familjen Krafth utanför Hamneda. De bedriver köttproduktion med ekologisk inriktning och har nyligen byggt färdigt nya stallar med plats för 93 ungdjur.
– Det man märker är att de är mycket friskare. Det är ett lite mer naturligt sätt att röra sig på, säger Thomas Krafth i en rundtur kring det nya stallet där djuren kan röra sig mer fritt.
Även han skulle - trots den generellt upplevda dåliga lönsamheten hos Sveriges lantbrukare - rekommendera fler att bli lantbrukare.
– Men de får inte vara datormänniskor från första början, då orkar de inte med det, säger han.

Lönsamheten viktig

Men även om köttproduktionen går bra på familjen Krafths gård, är Thomas Krafth medveten om att lönsamheten är ett problem som måste tas itu med för att branschen ska kunna utvecklas.  Han tror dock på framtiden som lantbrukare.
– Vi tror att det går att överleva på det här sättet, säger han.
Eller som hans son Andreas väljer att uttrycka det:
– Jag tror att det blir bättre, äta måste vi vare sig vi vill det eller ej.

Publicerad 10 April 2014 14:45