Anders Larsson var en av workshopens deltagare.Foto: Stina Pettersson

Anders Larsson var en av workshopens deltagare.Foto: Stina Pettersson

Natur, vatten och lokalproducerat

Det är några av workshopidéerna för Kilenområdet

Av
Stina Pettersson

RONNEBY. En arkitektworkshop som skulle resultera i idéer för det nya miljövänliga Kilenområdet har arrangerats. Under den framhävdes bland annat vatten och natur som något att satsa på.

Kilen ska bli Sveriges första stadsdel inspirerad av paradigmet Cradle to Cradle som kortfattat innebär att allt material som används ska kunna återanvändas och även lämna ett positivt avtryck efter sig. Under fyra dagar arbetade tre arkitektlag i en workshop med idéer för området. Lagen hade deltagare från både Danmark, Nederländerna, Sverige och USA.
– Detta ska ge idéer för hur vi på bästa sätt kan utveckla Kilen till ett Cradle to Cradle-projekt. Detta blir diskussionsunderlag för framtiden, säger Helena Sandberg, stadsarkitekt på Ronneby kommun.

Resultat ställs ut

Hon poängterar att resultatet av workshopen inte är något färdigt resultat, men idéerna kommer att ställas ut senare i omkring maj eller juni.

Anders Larsson, en av deltagarna i workshopen som även bor i Ronneby, jobbade med att ta fram ortens potential.
– Detta kan bli något som kan ge Ronneby en ledande roll i Sverige och generera nya möjligheter för företag, säger han.

Det hans grupp fick fram var att Soft center har stor potential, liksom Brunnsparken. Hela orten i sig måste dock kopplas ihop från centrum ut till parken.

Tre scenarion

Deltagaren Anna Vindelman som också bor i Ronneby jobbade med vilka intressenter som kan ha nytta av Kilen, utveckla och bidra till området. Hon räknade upp kommunen som äger marken, Cefur skulle kunna flytta till området, hälsosam mat skulle kunna framhävas där, Trafikverket och tågoperatörer måste vara med i samarbetet eftersom det finns vissa restriktioner men också för att området kan öka trafikeringen.

Kilen kan även innebära nya affärsmöjligheter och leda till nya affärsidéer för företagen i närheten.
– Kilen kanske också kan bli en marknadsplats för lokal produktion, säger hon.

Under workshopen arbetades dessutom tre scenarion för området fram. Den ena handlar om en utomhuspark och ett vetenskapslabb, den andra om affärsverksamhet, industri och fritid och den tredje handlar om hälsosamma boenden och livsstil.

Scenarion

Utomhus park och vetenskaps lab - skulle kunna innehålla ett showroom, lokala företag, vattenupplevelser, energiproduktion, vattenrening, natur, rekreationsaktiviteter, historiskt värde, spa, kontor, affärer och bostäder. Affärsverksamhet, industri och fritid - enligt detta scenario skulle Kilen kunna ha växthus, allmän mötesplats, förbättrade förbindelser till området som exempelvis en löparbana, vattnet tillämpat i området som förbinder havet med Kilen, ett kök för ekologisk lokal mat till bland annat skolor samt ekologiska byggmaterial. Hälsosamt boende och livsstil - enligt det scenariot bör Brunnsparken kopplas ihop med centrum i området kan det finnas ett grönområde, växthus, man kan visa hur man kan bygga med trä, lokalt producerad mat eller kläder kan finnas där liksom temporära boenden som kan göras om till permanenta.

Publicerad 04 April 2014 12:00