Peters spalt

Peters spalt

Historia och eller framtid

Går det att sia om framtiden?

Av
Peter Enckell

VÅR BÄSTA TID ÄR NU! I mina spalter gör jag gärna utflykter i tid och rum. Det finns de som tycker at t jag fokuserar lite för lite på här och nu. Jag tror att man kan göra både och.
I fredags skrevs ett köpekontrakt på en centralt belägen fastighet i Carlshamn. Inget särskilt med det om det inte vore för att jag hade min allra första arbetsplats där. Då var det en herrekipering och jag fick lära mig hur man tar mått, storlekskoderna och en hel del om material av olika slag. Det skulle dock dröja väldigt länge innan jag fick förtroendet att sälja mina första par kalsonger. Det var så då. Ett stort minne från den tiden var när en reslig karl med grov stämma kom in för att inhandla byxor och en skjorta. Jag tog mig an uppgiften och försökte på bästa sätt lösa den. Mannen fick så småningom både byxor och skjorta, båda i vår allra största storlek och efteråt fick jag beröm av framlidne Gösta Pettersson som då var min chef. Mannen hette Åke Grönberg och var en känd svensk skådespelare, vilket jag naturligtvis inte visste men fick reda på av mina arbetskamrater.
Lärlingsperioden var viktig för att de framtida medarbetarna skulle fungera. Av de som då var mina arbetskamrater kom flera av dem att driva egna butiker senare i livet. Idag när ett utvecklat lärlingssystem diskuteras kan jag inte annat än hoppas på att det införs i full skala. Alla kan inte, och ska inte, bli akademiker, men alla kan bli duktiga yrkesarbetare om de bara får rätt start i sina yrkesliv.
Att skolfrågan och arbetslöshet är heta frågor ett valår som detta är inte så konstigt. Jag träffade arbetsmarknadsminister Elisabet Svantesson under en lunch och hon berättade att vi trots en internationell lågkonjunktur - den värsta sedan 30-talet - trots allt klarat oss bra, internationellt sett. Alla håller dock inte med, vilket kan förklaras av att det just är valår.
När det gäller just arbetsmarknaden kommer jag att vara med och leda ett möte om socialt företagande den 10 april. Huvudtalaren vid denna konferens är Per Olofsson som är en av personerna bakom gemenskapsföretaget Grogrunden i Bergsjön, Göteborg. Han kommer att förklara sociala innovationer och sociala företag. Om nu det offentliga Blekinge tycker detta är en bra idé kommer vi att kunna gå i bräschen för snabbt minskad arbetslöshet, till ett pris som är gynnsamt för alla. Inte minst för de enskilda individerna som annars kommer allt längre från arbetsmarknaden. Ett embryo till en bra grund här i länet är det projekt som leds av Tomas Svanberg, kallat Grön Resurs. Fariba Haidari kommer också att berätta om sina erfarenheter den 10 april.
Det som är intressant är kopplingen mellan just arbetsmarknad och utbildningar av olika slag. Det finns starka band som kan göras ännu starkare om inte offentliganställda tjänstemän håller på och ”pinkar revir” och räddhågsna företagare tror att det handlar om otillbörlig konkurrens.
I skolans värld handlar mycket om vilket politiskt parti som kan leverera den bästa modellen för en bra skola. Kunskapsförmedling är förvisso viktigt och likaså kollen på att den gått fram. Men allra viktigast är inspiration och lust till lärande. Får man det så kommer det andra automatiskt. Men säg den politiker som vågar förmedla det budskapet utan att få på näsan för flummighet?
Jag brukar göra utflykter i framtiden och fundera över vad som skulle kunna hända inom olika områden. Ju mer man vet om historien och kan identifiera nuet desto säkrare blir prognoserna för framtiden. Att tekniken går framåt vet vi, att befolkningen just nu flyr landsbygden för städerna vet vi också... eller? Kan det vara så att det som verkar vara en tendens i Kina kan bli det här också? Framtiden kanske stavas landsbygd och då kanske Grön Resurs är en framgångssaga innan den ens har börjat.
Att Carlshamn fyller 350 år kanske inte märks så mycket då historia Knappast har varit de styrandes i denna kommun paradgren. Men det dyker upp privata initiativ och ett av dessa möter du i Carlshamnsupplagan av denna tidning. En fototävling där samtiden ska avbildas så att vi redan nu kan börja skriva morgondagens historia. I den bok som redan gjorts glömdes dessvärre stora delar av de senaste 50 årens samtidshistoria helt bort. På tal om 50 år så är det en helt annan historia för familjen. Men den firar jag redan i morgon någon annanstans. Vi hörs igen om om en vecka.

SKOLVÄRLDEN är i fokus. Bästa arbetsplatsen i Carlshamn är Norrevångsskolan. Det bådar gott. FOTO: Peter Enckell

SKOLVÄRLDEN är i fokus. Bästa arbetsplatsen i Carlshamn är Norrevångsskolan. Det bådar gott. FOTO: Peter Enckell

Publicerad 02 April 2014 07:00