Torgrunda. Arkitekterna Torbjörn Karlsson och PeGe Hillinger från Sweco. Foto: Oskar Sandström

Torgrunda. Arkitekterna Torbjörn Karlsson och PeGe Hillinger från Sweco. Foto: Oskar Sandström

Så kan torget förändras

Tre arkitektfirmor deltar i idétävling

Av
Oskar Sandström

CARLSHAMN. Stortorget ska efter tjugo års diskussioner få en ansiktslyftning. Tre arkitektfirmor har bjudits in till en idétävling om hur torget kan förändras på bästa sätt.

Syftet med tävlingen är att ta fram idéskisser till utformningen av Stortorget och bjuda in till debatt och diskussion om förslagen. Det är inte hugget i sten hur förslagen kommer att genomföras, utan det kommer att ske etappvis. Peter Persson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar att handeln och fastighetsägare tröttnat på att inget händer med torget i Carlshamn. Så att en förändring ska till är klart.
- Man trycker på från politiskt håll. Vi utser en vinnare i tävlingen och det är självklart att den vinnaren ska jobba vidare med förslaget. Det måste bli någonting av det, säger Peter Persson.
Ett annat exempel är kontakten med Rådhusets entré. Det saknas övergångsställe och en parkering ligger mellan porten och torget som en barriär.

Muren kan försvinna

De tre arkitektfirmorna White, Nivå Landskaps och Sweco har relativt fria händer när de ska ta fram sina resultat, berättar Emina Kovacic, stadsarkitekt. Trafiken kommer inte att ändras, däremot ska parkeringarna ses över och på sikt minskas i antal. Torgpaviljongen kan försvinna, flyttas eller ersättas med en annan byggnad. En stor del av torget måste också hållas öppen för större evenemang, som Östersjöfestivalen. Fontänen Böljelek, som stått på torget i 76 år, kan mycket väl flyttas. Kyrkomuren kan också komm att förändras.
- Kyrkomuren är från 1980-talet, så något antikvariskt värde är det inte tal om, säger Emina Kovacic.
OBS: I papperstidningen har artikelns bild råkat byta plats med bilderna från Lilla Kulturdagen. En redigeringsmiss och vi beklagar misstaget.

Torg-tävlingen

Idétävlingen pågår under december och januari och resultatet ska visas som en utställning för allmänheten i mars. Juryn består av tjänstemän från berörda förvaltningar i kommunen. Fyra punkter sticker ut i uppgiften: Förtydliga den visuella och fysiska kontakten mellan kyrkan och Rådhuset Öka kontakten mellan de öppna torgytorna och entréerna till butiker och offentliga byggnader Minska det visuella avståndet mellan Drottninggatan och Kungsgatan Nya översiktsidéer för belysning

Publicerad 15 November 2012 13:16