Inger Westholm Petersson och glaskonstnären Jim Johnsson har tillsammans satt ihop en ny utställning om virus på Centrallasarettets sjukhusbibliotek.

Inger Westholm Petersson och glaskonstnären Jim Johnsson har tillsammans satt ihop en ny utställning om virus på Centrallasarettets sjukhusbibliotek.

Virusglas tar ny plats

Av
Calle Berglund

Centrallasarettet i Växjö har varit en plats för utställningar i mer än 15 år tid. Men få känner till att sjukhuset inte bara ger vård för kroppsliga krämpor. Nu visas en ny glasutställning som ger kunskap och inspiration till alla besökare.

Bland vita rockar och långa korridorer kan den som vill också njuta av vacker konst och stilla sin nyfikenhet. Inger Westholm Petersson är sjuksköterska och jobbar på centrallasarettets sjukhusbibliotek. Biblioteket har anordnat öppna temautställningar sedan 1996 och visar just en utställning med virusinspirerade glasföremål av konstnären Jim Johnsson, ger kunskap om höstens vanliga smittor.
- Det här är första gången som vi tar in en extern konstnär till landstinget tillsammans med en temautställning. Nu är det ju förkylningstider, så det passar bra med en utställning om virus, säger Inger Westholm Petersson.

Hoppas på fler besökare

Hon tror att inte alla Växjöbor känner till att det finns utställningar på Centrallasarettet. Men hoppas att fler ska hitta till sjukhusbiblioteket.
– Ibland får man en fråga om man får gå in på biblioteket, fastän alla har tillträde till både föreläsningar och utställningar. Det är ju oftast de med ärenden på sjukhuset som besöker biblioteket. Det vore roligt om fler kom hit bara för att titta på utställningarna, säger Inger Westholm Petersson.

Samarbete med forskare

Alla utställningar på Centrallasarettet knyter an till hälsa och sjukvård eftersom det är landstinget som står bakom. Jim Johnsson har som glaskonstnär samarbetat med den världskände virusforskaren Mohammed Homman sedan 2007 och skapat glas åt hans forskningsföretag. Han förklarar hur han använt forskningen i sitt skapande.
- Strukturerna av ett virus måste naturligtvis vara med när man ska göra tolkningar av virus, däremot när det gäller i vilken form jag ska presentera en viruspartikel så är tolkningen fri, säger han.
Utställningen ?Från vanlig snuva till livshotande infektion– virus i konst och vetande? pågår på Centrallasarettets sjukhusbibliotek till och med 26 oktober.

Publicerad 10 October 2012 10:00