MARTIN LARSSON har ansvarat för om- och tillbyggnaden av City Gross i Carlshamn. foto: Peter Enckell

MARTIN LARSSON har ansvarat för om- och tillbyggnaden av City Gross i Carlshamn. foto: Peter Enckell

Byggföretaget Dynacon växer sig allt starkare i regionen

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN Nyligen invigdes om- och tillbyggda CityGross i Carlshamn. Ombyggnaden påbörjades redan i augusti förra året och var ett av Dynacon Blekinges allra första uppdrag.

Startade 2010

Dynacon Construction AB, som är företagets fullständiga namn, startades 2010 av kvartetten Håkan Stjernqvist, Lars Molander, Kent Kristensen och Magnus Carlsson. Alla med lång erfarenhet i branschen sedan tidigare.
Under vintern/våren 2011 startades Blekingefilialen med Joakim Andersson och Christer Willysson som ytterligare delägare. Småbarnspappan Martin Larsson valde dock att i nuläget inte gå in som delägare.
Arbetet med City Gross har varit lite speciellt. Sju–åtta personer på Dynacon har jobbat heltid och dessutom har Martin haft samordningsansvar för ytterligare 25–30 personer hos underleverantörerna.
– Dessutom har jag jobbat ihop med fastighetsägarens representant, byggledaren Hans-Inge Brattbo. Det är så här vi är vana vida att jobba.
Martin Larsson är, precis som ägarna, rutinerad i byggbranschen.

Nytta av samordning

I nuläget har Dynacon Kronoberg 52 anställda, varav 40 är yrkesarbetare, medan Dynacon Blekinge har 30 anställda varav 26 är yrkesarbetare.
– Låga overhead-kostnader är något av en nyckel till framgång, tror Martin Larsson.
– Vi har stor nytta av samordning med våra kolleger i Kronoberg, avslutar han.
Inom kort påbörjar Dynacon uppförandet av tio insatslägenheter på taket till en galleria i Carlshamn.

Publicerad 04 April 2012 12:00