"Att få bli respekterad, accepterad och sedd som individ är en viktig grundsten för ett liberalt grönt parti som Centerpartiet, och något vi står upp för i såväl med- som motvind", skriver författarna till insändaren. Foto: Niklas Emmoth/Adobe Stock

Insänt: Inkludera och respektera HBTQ-personer

INSÄNT. Vi har utmaningar i så väl Skåne som nationellt och internationellt med att inkludera och respektera varandra i ett medmänskligt Sverige och Europa!

Att få bli respekterad, accepterad och sedd som individ är en viktig grundsten för ett liberalt grönt parti som Centerpartiet, och något vi står upp för i såväl med- som motvind.

I dagens samhälle har vi många normer som ställer till det för dem som inte ingår i ”heteronormen” och en sådan sak är personnummer som skiljer ut om du som person är man eller kvinna. Frågan har utretts sedan 2017, och Centerpartiet har flera gånger uppmanat regeringen att gå framåt i frågan så att detta kan införas snarast!

En annan fråga som där heteronormen skapar exkludering är att kunna ge blod på lika villkor.

För vissa personer inom HBTQ-segmentet är det 12 månaders karenstid för att lämna blod. Detta gäller även de som lever i monogama, fasta relationer, medan det för dem som platsar i heteronormen är en karenstid om tre månader vid nya sexuella kontakter. Det är en orimlig, och icke-medicinskt motiverad skillnad som förstärker utanförskapet för HBTQ-personer. Här vill vi se en jämlik möjlighet att bli blodgivare oavsett läggning.

Vi i HBTQ-Nätverket Skåne och Centerpartiet vill att det införs samma karenstid för alla, oavsett sexuell läggning, något som Danmark är på väg att göra. Ändringen skulle öka inkluderingen av HBTQ-personer och ge Region Skåne fler blodgivare! En vinst för alla parter och ett steg på vägen till ett mer accepterande samhälle.

Framåt för en mer kärleksfull och respekterande medmänsklighet!

För Centerpartiets HBTQ-Nätverket Skåne

John Lager

Anna Ling

Camilla Ländin

Charlotte Bossen

Publicerad 20 May 2019 13:55