Interiör från ett Pågatåg.

Interiör från ett Pågatåg. Foto: Mostphotos.com

Insänt: Dumpa inte löner på Pågatågen

Arriva: Lönerna sänks inte

INSÄNT. Vi vill säga upp Region Skånes avtal med Arriva och att regionen själv tar över driften av tågtrafiken. Vi har inte råd eller lust att finansiera lönedumpning med skattepengar, bara för att Arrivas redan rika ägare ska bli rikare.

Arriva dumpar nu löner och arbetsvillkor på Pågatågen . Rent konkret försöker Arriva sänka de skånska

tågvärdarnas löner med upp till 6 000 kr genom att omvandla deras anställningar till ”kundvärdar”.

Detta lågvattenmärke är inte en tillfällighet. Arriva agerar på samma sätt i Storbritannien. Där råder en strejkkonflikt med transportfacket RMT. Att strejka är SEKO, tågvärdarnas svenska fack stoppade att göra , på grund utav den så kallade strejkförbudsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Arrivas huvudägare är det statligt ägda Deutsche Bahn. Cyniskt är bara förnamnet när stat och kapital i EU utformar offentliga upphandlingssystem som syftar

till att tjäna pengar genom att pressa villkor för arbetare och säkerheten för resenärer.

Upphandlingssystemen måste bort från den offentliga verksamheten. Grundprincipen måste vara att värna goda arbetsvillkor och fungerande kollektivtrafik. Politikerna måste tvingas att ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi. Utan olika privata vinstintressen.

Nils Littorin

Kommunistiska partiet Malmö

SVAR DIREKT:

REPLIK. När Nils Littorin påstår att Arriva lönedumpar så vet han att det inte är sant. Lönerna sänks inte och villkoren förändras inte för någon av de anställda som övertogs i samband med att Arriva startade det nya avtalet med Skånetrafiken i december. Och Arriva har dessutom sagt att detta inte heller kommer att förändras när vi förhandlar nytt kollektivavtal 2020.

Arriva Sveriges AB:s nya avtal, som gäller fr o m 9 december 2018, med Skånetrafiken ställer krav på utökad service och trygghet för resenärerna på Pågatågen. Vi införde därför, i samband med trafikstarten i december, en ny befattning som Kundvärd. Fram till idag har vi anställt ett tjugotal nya kundvärdar och vi har behov av minst lika många till i närtid. För de som nyanställs gäller det centrala Branschavtalet för Spårtrafik som är tecknat mellan Almega och Seko m fl fackförbund.

Samtidigt tydliggjorde vi ansvaret, genom att återgå till den ordning som gällde före 2011, för tåg med max två tågsätt, på så sätt att lokföraren numera är ensamt ansvarig för att hantera avgångsproceduren. På samma sätt som det fungerar på andra tågbanor i Sverige, t ex Östgötapendeln.

Kundvärdarna på Pågatågen, på tåg som har färre än tre tågsätt, har alltså framöver som primär uppgift att ge service till kunderna inne i vagnarna.

Christer Ekelund

Kommunikationschef, Arriva

Publicerad 30 January 2019 11:18