Foto: Mostphotos.com

Insänt: Skåningar har dyraste elen i Sverige

INSÄNT. Skåningar och övriga Sydsvenskar boende i Elområde 4 har betalat 880 miljoner mer än norrlänningar och 580 miljoner mer än stockholmare för elen sedan elområdena infördes 2011. Det visar en ny rapport från SWECO som Villaägarna låtit göra. Det är en nätt summa pengar som tickat in på Svenska Kraftnäts konto.

Det är en orimlighet som sticker i ögonen. Helt plötsligt blev det så att Sydsverige skulle betala för flaskhalsarna i överföringskapaciteten av el från norr till söder. Vi har vi ett system där delar av landet ska betala för satsningar i hela Sveriges infrastruktur.

Bakgrunden är att det finns flaskhalsar i det svenska kraftnätet. Elen produceras främst i i norra Sverige medan konsumtionen är störst i söder. Ibland klarar inte stamnätet av att överföra tillräckliga mängder el. När detta händer måste Svenska Kraftnät (SvK) köpa eller sälja el utomlands för att kompensera över- eller underskott i olika områden.

Indelningen av Sverige i fyra elprisområden 2011 har lett till ökade elkostnader i Södra Sverige och möjligen billigare el – åtminstone inte dyrare - i Norrland. Vi kunde infört två eller tio områden istället för just fyra. Vi kunde gjort en indelning så att ett eller flera kärnkraftverk hamnat i det södra elområdet.

Villaägarna region Syd anser att elpriset inte ska variera i landet på grund av myndighetsbeslut och därför bör elområdena förändras så att vi kommer tillbaka till en situation där rättvisa villkor och förutsättningar råder för alla. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har haft möjlighet att agera för större rättvisa och mindre godtycklighet, men valt att tiga. Trots att de i opposition tyckt annorlunda.

Ingela Bröndel Anders Berlin

Ordförande Föreningskonsulent

Villaägarna Region Syd Villaägarnas Riksförbund Region Syd

Publicerad 09 October 2018 14:14