Bilden är arrangerad.

Bilden är arrangerad. Foto: Mostphotos.com

Insänt: Kvinnofrid – en politisk fråga!

INSÄNT. För ganska precis fyra år sedan dvs. inför valet 2014, bjöd Brottsoffer och Kvinnojouren (numera FeeZonen) i sydöstra Skåne in samtliga socialchefer och deras nämndsordförande till ett möte.

Syftet var att väcka engagemang och intresse för ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och stöd till denna viktiga ideella verksamhet. Intresset var mycket stort (det var ju valår) och i rummet rådde stor enighet om att frågan var politisk och mycket angelägen. Uppropet för fyra år sedan handlade om möjligheten för verksamheten att överleva eller läggas ned. Resultatet av mötet blev att de fem kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn höjde sitt bidrag till verksamheten från 95 000 kr/år till 218 000 kr/år.

Verksamheten har med hjälp av denna höjning inte bara överlevt utan också utvecklas på ett så positivt sätt att vi fått projektmedel från Socialstyrelsen för att bygga upp och utveckla vår kompetens och driva projekt mot hedersrelaterat våld i skolor i alla fem kommunerna, bygga upp en tjejjour och stå för ett skyddat boende.

Projektmedel är medel som är klart tidsbegränsade och inte får användas till annan verksamhet. De kan därmed inte bidra till stabilitet och långsiktighet. Vår verksamhetschef har satt FreeZonen på kartan nationellt och ingår i nätverk med ledande politiker och sakkunniga. Detta känner vi oss mycket stolta över och det ger vår del i regionen ett bra utgångsläge.

Nu är det dags för val igen. Som ideell organisation är vi opolitiska men beroende av politik och politiker. Vi fortsätter vårt goda arbete och alla kommuner håller väl givna löften? Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Skurup. Och Simrishamn? Vill man i just den kommunen frångå den överenskommelse, visserligen muntlig, som gjordes 2014? Vill man från den kommunen äventyra det arbete som vi bedrivit i snart 27 år? Ska FreeZonen tvingas neka att ta emot misshandlade kvinnor och barn från Simrishamn?

Alla goda krafter i civilsamhället behövs utanför socialtjänsten. Kvinnojouren FreeZonen behövs. Även i Simrishamn.

Marie-Louise Wentzel

Ordf. FreeZonen

Publicerad 30 August 2018 12:27