Foto: Christiaan Dirksen

Insänt: S vill anställa 2 000 fler inom skånsk vård

INSÄNT. Socialdemokraterna i Skåne vill under nästa mandatperiod att 2 000 fler anställs i skånsk sjukvård och att lika många ska utbildas till specialister. Så vill vi göra skånsk vård bäst i landet.

Under de gångna fyra åren har vi anställt 2 000 fler inom vården och kraftigt byggt ut möjligheterna för anställda inom Region Skåne att utbilda sig till specialister. Den yrkesgrupp som ökat mest är undersköterskor men Region Skåne har också många fler läkare och sjuksköterskor än för fyra år sedan. Anslagen till Skånes sjukvård har ökat med över sex miljarder kronor sedan 2014. Vi har gjort riktade satsningar på bland annat förlossningsvården, psykiatrin, akutmottagningar, cancersjukvården och vårdcentralerna.

Den skånska sjukvården har blivit mycket bättre under dessa år. Det kan vi utläsa ur SKL, Sveriges kommuner och landsting, rankingar. Skånsk sjukvård rankades som sist bland landets landsting 2013. Idag ligger vi över genomsnittet.

Att den skånska vården blivit så mycket bättre beror både på engagerad personal och stora tillskott av resurser. Men också på att det arbetar över 2 000 fler inom den skånska vården idag jämfört med fyra år sedan. Vi måste nu fortsätta att bygga ut sjukvården för att möta det ökade vårdbehovet som följer av en växande och åldrande befolkning. Därför behövs mer personal även framöver. Vi lovar att öka antalet anställda i skånsk sjukvård med ytterligare 2 000 under nästa mandatperiod och lika många ska utbildas till specialister.

Det behövs fler vårdplatser. Det behöver bli enklare att komma fram till läkare på vårdcentralerna. Väntetiderna behöver bli kortare. Alliansen och Sverigedemokraterna prioriterar låg skatt. Och Alliansen vill dessutom sälja ut två skånska sjukhus. Inget av detta är vad skånsk vård behöver. Det löser inte några av de problem som finns. Skånsk vård behöver mer resurser, mer personal och vi måste satsa på alla sjukhus. Inte sälja ut dem.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad 28 August 2018 12:52