Foto: Mostphotos.com

Insänt: Ta normarbetet kring samtycke på allvar!

INSÄNT. Den 1 juli 2018 träder den nya samtyckeslagen i kraft. Samtycke och frivillighet som princip för all form av sexuell aktivitet är viktigt, men lagstiftningen i sig kommer inte att förändra allt – attityder, beteenden eller ens den låga graden av fällande domar gällande sexuella övergrepp och våldtäkt. Den största möjligheten till förändring ligger i det normarbete som måste genomföras i samband med den nya lagen – ett arbete som måste tas på stort allvar!

Och lagar KAN förändra normer, vi har sett det förr i t ex förbudet mot barnaga och lagen om bilbälte i baksätet, lagar som saknade folklig förankring när de genomfördes men som idag uppfattas som självklara för de flesta.

Nu är det dags igen. Med lagändringen måste ett omfattande normarbete göras, och det måste påbörjas omedelbart, på alla nivåer i samhället. Tjej-, trans-, ungdoms- och kvinnojourer runt om i landet har lång erfarenhet av att arbeta med sexuell utsatthet, sexuellt våld och även förebyggande arbete. Vi har under lång tid varit aktiva i arbetet med ett normskifte kring sexualitet och vill fortsätta vara det i ännu högre utsträckning, på än fler arenor. Men vi behöver politikers och allmänhetens hjälp för att skapa förutsättningar och arenor för att bedriva detta arbete.

I våra verksamheter, i Eslöv respektive Lund tar vi emot samtal från mellersta Skåne och hela Sverige och vi möter vi dagligen flickor och kvinnor som utsätts för oönskade sexuella närmanden, trakasserier, övergrepp, grooming, våldtäkt samt incest. Statistik från Brå visar att det begås minst 100 våldtäkter om dagen i Sverige och 96 % av offren är flickor/kvinnor medan 98 % av förövarna är pojkar/män.

Sexuellt våld är ingen naturlag, det är något som går att bekämpa och förebygga. Vi måste förändra synen på sexualitet, och inte minst föreställningen om att viss typ av sexualitet hänger ihop med könstillhörighet. Vi måste också en gång för alla avliva myten om att pojkars och mäns sexualitet är okontrollerbar, aggressiv och gränslös. Alla ungdomar, av alla kön, men framför allt killar som har attityderna emot sig, måste lära sig att ta ansvar för sin sexualitet och respektera andras gränser. Det är dags att ta samtycke på allvar.

Att ta samtycke på allvar innebär inte bara att lära ut “ett nej är ett nej” eller att “allt annat än ett ja är ett nej”, utan även rätten att ingå de sexuella aktiviteter en själv önskar. Även det gäller alla kön, och inte minst tjejer som här har attityderna emot sig. Det är en rättighet som ska kunna utövas utan att bli kallad nedsättande ord och utsättas för övergrepp rättfärdigade utifrån ens tidigare sexuella erfarenhet.

Samtycke handlar inte minst om att kunna kommunicera om sex och sexualitet utan tabun och utan skam. Att få verktyg att lära sig kommunicera sin lust, sin olust, sina önskningar, sin njutning, vad en gillar, vad en inte gillar och vad en aldrig vill vara med om. Utan att skämmas, utan att bemötas respektlöst, utan att hånas, utan att kränkas.

För att nå dit, ett samhälle med nolltolerans mot sexuellt våld och med färre sexuella övergrepp och trakasserier, behöver vi ett aktivt normarbete som följer den nya lagstiftningen. Vi som redan är engagerade i dessa frågor, står redo – men vi kan inte göra det ensamma.

Därför föreslår vi att beslutsfattande politiker:

• Ser över sexualundervisningen i skolorna och ser till att skolorna erbjuder sexualundervisning utifrån ett normkritiskt perspektiv med maktanalys, samtycke, frivillighet och inkludering som grund

• Ger kompetensutveckling till berörda lärare så att de känner sig bekväma i ämnet och har kunskap, inte åsikter eller egna erfarenheter, som grund i sin undervisning

• Erbjuder föräldrar möjligheter till fortbildning i sociala medier för att kunna hänga med och förstå barnens aktiviteter på nätet, så att föräldrar kan finnas som stöd och vägledning i barnens digitala verklighet

• Skapar förutsättningar för att både föräldrar och lärare har verktyg för att uppmärksamma och agera mot nedsättande attityder och sexuella kränkningar

• Och inte minst - använder civilsamhällets kunskap och engagemang i frågan. Vi kan ämnet och delar gärna med oss!

Karin Stubbergaard, ordförande Kvinnojouren Lund

Jenny Hurtig, ordförande Tjejjouren i Eslöv

Publicerad 15 June 2018 15:30