Foto: Thomas Henrikson, MSB

Insänt: Tre dygn – vad händer sen?

INSÄNT. Myndigheten för samhällsskyd och beredskap – MSB – skickar nu ut en broshyr till alla om vad vi skall göra ifall kriget eller krisen kommer. Tre dygn – 72 timmar – tycker myndigheten att alla människor skall klara sig själva. Ha vatten, proviant, batterier, filtar, stearinljus etc. Men sen då? Vad händer sedan? Fungerar samhället igen? Finns det mat i butikerna, vatten i kranen och elektricitet i trådarna?

Det är jättebra att myndigheterna äntligen vaknat. Men det räcker inte att trycka en broschyr och göra människor ansvariga för sin vardag, om inte samhället bakom fungerar.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende har ända sedan starten 2010 påtalat att Sverige måste kraftigt öka sin självförsörjningsgrad. Om vi inte kan försörja vårt folk med egenproducerade baslivsmedel ens i fredstid, hur skall vi då kunna göra det i en krissituation? Hur skall vi kunna plöja upp igenvuxna åkrar, om det inte finns tillgång till diesel. Hur skall vi kunna få något att växa om vi inte längre har tillgång till gödning? Och hur lång tid tror ni det tar innan det blir något att skörda på dessa nyplöjda åkrar? Hur lång tid tror ni det tar att bygga upp en självförsörjning på mjölk och kött från kor som bara får en kalv om året - och som vi kanske omgående måste slakta till en hungrande befolkning? Alla lokala slakterier och mejerier som offrats – klarar vi oss utan dem? Planeras det några egna beredskapslager av mat och drivmedel?

Sedan 50 år tillbaka har såväl socialistiska som borgerliga regeringar gjort allt för att avveckla landsbygden. Man har gjort sig av med sin trygghet – sagt upp brandförsäkringen – det kommer ändå aldrig att brinna.

Idiotin forsätter. Man vill förbjuda användning av gamla kaminer, som ger en trygg värme vid avstängd elförsörjning. Man försöker få små fastighetsgrupperingar att tvångsanslutas till kommunalt vatten och avlopp, i stället för att ha egen brunn. Via byråkrati, frihandelsregler, en trubbig djurskyddslagstiftning och inplanterande av varg har man gjort allt för att ta död på småjordbruk. Små lokala vattenkraftstationer skall inte få finnas. Kontanterna skall helst bort. Vi skall förlita oss på EU och den internationella marknaden hellre än vår egen förmåga.

Det var hungerkravaller i Stockholm under första världskriget. Under de följande 20 åren gjordes stora insatser för att rationalisera jordbruket och när andra värlsdkriget kom, så behövde ingen svälta. Men det var då det – man hade en handlingskraftig regering under Per-Albin Hansson. Nu har vi haft mer än 70 år av evig fred. Men tänk ändå - om det osannolika skulle hända. Bäst att visa lite handlingskraft. Vi ger ut en broschyr!

För Landsbygdspartiet oberoende

Sara Rosqvist, ordförande Landsbygdspartiet oberoende Skåne

Arne Gunnarsson

Publicerad 31 May 2018 11:37