Foto: Byrd/Peter Watson

Insänt: Vi har full förståelse för resenärernas frustration

INSÄNT. I Skåne reser ungefär 167 000 personer med tåg en vanlig vardag Att kunna lita på att tåget kommer fram i tid är näst efter säkerhet viktigaste. För att tågen ska komma fram i tid samarbetar Trafikverket, tågföretag och entreprenörer.

Trots besiktningar, planerat och intensivt arbete med underhåll och investeringar uppstår ibland oväntade fel. Det kan vara till exempel fordonsfel, fel i järnvägsanläggningen eller obehöriga i spår. Oavsett anledningen till ett stopp skapar det frustration hos resenärer och godstransportörer och det har vi full förståelse för.

De senaste veckornas händelser är ytterst tråkiga ur ett resenärsperspektiv. Trafikverket har fullt fokus på att tågtrafiken ska fungera och ser nu bland annat över tillgångar till reservmaterial. Det betyder att det nu finns en ännu större tillgång till komponenter som bedöms vara särskilt kritiska för strömförsörjningen. Trafikverket gör också justeringar i arbetet med pågående kontaktledningsupprustning för att minimera eventuella störningar

Men det handlar också om en balans – balansen att i möjligaste mån tillgodose tågbolagens önskemål att köra tåg och samtidigt planera in tid så att vi kan genomföra arbeten för att underhålla och förbättra.

Det är nämligen så att aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på den svenska järnvägen som idag. Sedan 90-talet har persontrafiken nästan fördubblats; i år går ungefär 1 500 000 tåg på Sveriges järnvägar. Detta kräver givetvis underhåll.

Trafikverket samarbetar med tågföretagen för att hitta de bästa lösningarna och minimera störningar för resenärer och godstransportörer. Det förs en ständig dialog både vad gäller planerade och oplanerade arbeten.

Trafikverket samarbetar också med tågföretagen med störningsplaner som aktiveras vid ett oväntat fel. Vid minsta tecken på att det finns en säkerhetsrisk stoppas tågtrafiken. I annat fall – om det är möjligt – leds tågtrafiken om. Trafikverket uppskattar vid vilken tidpunkt tågtrafiken tidigast kan komma igång. Utifrån den informationen kan tågföretagen planera sin tågtrafik och eventuellt erbjuda sina resenärer ersättningstrafik.

Vid en störning informerar Trafikverket genom flera kanaler för att underlätta resenärernas och godstransportörernas planering:

· Trafikverket skickar meddelanden till regionala medier som snabbt kan få ut trafikinformation. Samma information finns också på www.trafikverket.se.

· Trafikverkets Pressjour är bemannad dygnet runt liksom Trafikverkets Kontaktcenter. Här besvarar vi frågor om eventuella fel och arbetet med åtgärder.

· På Malmö C har Trafikverket och Skånetrafiken ett gemensamt Trafikinformationscenter för att kunna ge resenärer aktuell trafikinformation direkt på plats.

Och trots störningar i tågtrafiken visar statistiken att nio av tio tåg kommer fram i tid.

Lennart Andersson, chef Planering, Trafikverket Syd.

Annika Canaki, chef Underhåll, Trafikverket region Syd

Kenneth Fridolin, chef Trafikledning, Trafikverket Syd

Publicerad 18 May 2018 00:00