Tomas Tobé och Anders Hansson

Tomas Tobé och Anders Hansson Foto: Sveriges riksdag

Insänt: Därför behöver vi ett nationellt tiggeriförbud

INSÄNT. Hur många utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige idag vet vi inte. År 2015 beräknades antalet vara ungefär 4 700, men efter det har inga nya mätningar gjorts. Enligt bedömningar så rör det sig ungefär om samma antal idag.

Det vi vet med säkerhet är att det utbredda tiggeriet för med sig allvarliga problem. För det första låser det in människor i en typ av försörjning som vi som välfärdsland för länge sedan lämnat bakom oss. För det andra leder det till att redan utsatta människor utnyttjas för någon annans vinning. I polisens nationella lägesbild görs bedömningen att flera grupperingar som tigger i Sverige styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare utnyttjas för bland annat prostitution.

Sveriges hållning i tiggerifrågan har länge präglats av obeslutsamhet. Politiken har på olika sätt försökt göra livet lite svårare för de personer som tigger, men låtit bli att fatta beslut som får verklig effekt.

Vellinge kommun är en av de kommuner som valt att införa ett lokalt tiggeriförbud. Det är fullt rimligt att kommunerna vill komma tillrätta med ett problem som staten inte tar ansvar för. Men det är tydligt att de lösningar som hittills diskuterats inte är tillräckliga. Samtidigt kan vi inte tillåta att tiggeri normaliseras i Sverige.

Mot bakgrund av de problem vi idag vet att tiggeriet för med sig har Moderaterna landat i att ett nationellt tiggeriförbud bör införas i strafflagstiftningen. Det ska bli brottsligt att tigga. Förbudet ska i huvudsak rikta in sig mot tiggeri som är planlagt och som sker som en form av försörjning. Detta innebär att personer som befinner sig i en akut situation eller tillfälligt ber om hjälp kommer att undantas från förbudet.

Ett nationellt tiggeriförbud skulle vara icke-diskriminerande såtillvida att det skulle omfatta alla platser och alla som tigger. Genom att göra tiggeri brottsligt skapas en möjlighet för polis och ordningsvakter att avvisa tiggare från platsen.

Vi är medvetna om att det inte kommer åt bakomliggande orsaker som fattigdom och diskriminering i tiggarnas hemländer – dessa problem måste kommas åt med andra medel.

Men vi kan inte accepterade läget som det ser ut idag. Tiggeriet innebär att redan utsatta människor utnyttjas och far illa. Frågan är inte enkel. Men just därför måste politiken ta sitt ansvar och ta fram en bred lösning, istället för att vältra över det på kommunerna och på den enskilde medborgaren.

Tomas Tobé

Rättspolitisk talesperson (M)

Anders Hansson

Riksdagsledamot (M)

Publicerad 26 April 2018 04:00