Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Insänt: ”Vi behöver alla våga prata om självmord”

INSÄNT. Varje år tar runt 200 personer livet av sig i Skåne. Det innebär att nästan fyra liv släcks varje vecka. Självmord är den främsta dödsorsaken bland unga män. Bakom dessa siffror finns vid varje tillfälle en person med namn, historia och socialt sammanhang.

Varje självmord representerar en oerhörd tragedi. Främst för personen som av olika anledningar kände sig tvungen att avsluta sitt liv, men även för närstående som får leva med sorgen resten av sina liv och samhället som mister en medlem och resurs.

Men det behöver inte se ut så här.

I dag vet man att allvarliga självmordstankar oftast uppkommer som ett resultat av påfrestande faktorer utanför individens kontroll, där psykisk ohälsa, den sociala miljön och strukturella samhällsfaktorer spelar en avgörande roll. Dessa faktorer kan många gånger påverkas. Effektiva behandlingar, ofta läkemedel och samtalsterapi i kombination, finns att tillgå som kan hjälpa individen att återfå livsmodet och förbättra förmågan att hantera framtida kriser. Det finns också förebyggande insatser som kan vidtas för att förbättra livsvillkoren för utsatta personer och grupper. Åtgärderna ska också innebära att begränsa tillgången till dödliga medel. Det finns alltså hopp och mycket som kan göras.

Region Skåne beslutade nyligen om en handlingsplan för att förebygga självmord. Sedan tidigare har även hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om 20 miljoner kronor till arbetet de kommande fyra åren. Handlingsplanen innebär bland annat att Region Skåne tar initiativ till en regional samordning samt utbildning och informationssatsningar kring självmord och psykisk ohälsa. Ambitionen är att skapa en regional skånsk samverkansgrupp som ska arbeta förebyggande. Det skulle exempelvis kunna finnas representanter från Region Skåne och kommunerna, brukar- och patientorganisationer, intresseorganisationer engagerade i suicidprevention, universitet och högskolor och nationella myndigheter.

De idéburna organisationerna, däribland föreningen Mind, spelar en avgörande roll i samhället för att förebygga psykisk ohälsa och minska antalet självmord. Mind syftar till att vara ett komplement till den offentliga vården. Mind Skåne öppnade nyligen sin del av den nationella Självmordslinjen, telefon samt en chatt dit man kan vända sig om man har självmordstankar eller befinner sig i kris.

Intresset att hjälpa till är stort. I dagsläget finns närmare 50 utbildade volontärer i Skåne beredda att finnas där som ett medmänskligt stöd för de som hör av sig. Många söker tyvärr inte vård på grund av skam och rädsla, men det har visat sig att för framförallt unga kan hjälp via chatt eller telefon vara ett första steg.

Vi behöver alla våga prata om självmord. Antagandet av handlingsplanen gör att vi gemensamt tar frågan på allvar. Grundläggande är att den ekonomiska satsningen också är långsiktig. Tillsammans ser vi att vi kan vara avgörande för att få igång och möjliggöra ett förebyggande arbete som verkligen gör skillnad i Skåne.

Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne

Jenny Wetterling, ordförande i Mind Skåne

Fotnot.

Till Självmordslinjen kan den som har tankar på att ta sitt liv eller har en närstående med sådana tankar vända sig. Ring 90101 eller gå in på mind.se.

Publicerad 24 March 2018 06:00