Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

Debatt:

Skånsk sjukvård får välkomna investeringar

Vad tycker du?

INSÄNT. Runt om i vårt land är många oroliga för åt vilket håll sjukvården är på väg. Vi vet att svensk hälso- och sjukvård är bra på mycket, men vi vet också att det finns flera problem som måste lösas. Därför gör vi historiskt stora satsningar på sjukvården: fem och en halv nya miljarder för 2018. Det ger landstingen möjlighet att satsa på viktiga områden. För Region Skåne innebär det preliminärt cirka 600 miljoner.

Vi vet att en bra sjukvård bygger på tillräckligt många anställda med rätt kompetens som har goda förutsättningar att göra sitt jobb. Det måste bli bättre – villkoren är allt för tuffa för allt för många. Därför satsar vi två miljarder per år på bättre förutsättningar för sjukvårdens personal. Vi bygger också ut läkarutbildningen.

Idag får allt för många vänta för länge på att få vård. Därför satsar vi en patientmiljard för att du ska få en tid snabbare än idag på din vårdcentral när du behöver det, liksom till att införa patientkontrakt som ska hålla samman och underlätta vården för den som har många olika vårdkontakter.

Den psykiska ohälsan är ett stort problem i alla åldersgrupper och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Därför förstärker vi satsningarna på psykiatrin, både på tidiga insatser och på den slutna vården, för såväl barn som vuxna.

Vi gör också satsningar på barnhälsovården och på att göra screening med cellprovtagning mot livmoderhalscancer avgiftsfritt. Dessutom dubblar vi det allmänna tandvårdsbidraget.

Vi väljer att investera i sjukvården och i dem som jobbar i den. Det är så vi vill använda de överskott som har skapats genom tre år av ansvarsfull ekonomisk politik – inte till stora skattesänkningar.

Annika Strandhäll (S), Socialminister

Yasmine Larsson (S), Riksdagsledamot

Publicerad 09 October 2017 06:00