Krönika:

Asyl med förhinder

SVT:s Uppdrag Granskning? visar tydligt på de svagheter som den svenska processen kring asyl har. En familj som uppger att de är från Syrien blir, via en språkanalys, placerade i Armenien. Analysen, visar programmet, är gjord på ett sätt och av en person som kan ifrågasättas. Men inte i domstol, eftersom personen som utger sig för att vara expert på språket är anonym.
Båda fallen? som uppmärksammades, dels den syriska familjen och dels en man från södra Somalia, får nu sina fall omprövade av Migrationsverket. Men hur är det möjligt att människors liv kan hänga på vad en enda anonym språkvetare säger?
Är de granskade ?personerna inte från de ställen de utger sig från att vara får de med stor sannolikhet inte asyl, eftersom det anses att asylskäl saknas. Är de däremot från de ställen de säger sig vara ifrån, kan de få asyl eftersom de är från områden där deras liv verkligen är i fara. I Syrien härjar terroristerna i extremistiska organisationen IS. I Somalia finns lika extremistiska al-Shabab.
Det är alltså inte ?ett myndighetsbeslut som enbart handlar om en ansökan om föräldrapenning eller bostadsbidrag – det är ett beslut som kan innebär liv eller död.
Vi kan tycka vad vi vill ?om svensk asylpolitik. Åsikten att Sverige inte har råd att låta människor fly hit finns och åsiktens anhängare verkade växa i förra valet. Men att vissa anser att Sverige inte har råd att låta folk fly undan halshuggning, våldtäkt och utsikten att bli barnsoldater, har inte med problematiken ovan att göra.
För alla,? oavsett ståndpunkt i asylfrågan, bör vara överrens om att den process som avgör om en person eller familj får stanna i Sverige eller ej ska vara rättsäker. Ingen ska utvisas till fel land eller utvisas på felaktiga grunder.
Asylprocessen ?ska ske snabbt, den ska ske rättsäkert och dess beslut ska följas. Först när det är uppnått kan vi komma överrens om hur många vi har råd att rädda undan förföljelse, arkebusering eller ett liv i flyktingläger.
För när det gäller asylpolitik? så är det detta vi talar om. Det handlare inte om utländska lycksökare som vill parasitera på den svenska välfärden. Det handlar om en sjuårig pojke, som inget hellre vill än kunna sova en hel natt, utan risken att vakna upp och se sina föräldrar skjutas. Eller vakna upp och bli släpad till närmsta flygplats av svensk polis och sedan skickas till ett land han och hans föräldrar aldrig varit i.

Publicerad 03 December 2014 10:00