Krönika:

Vad är klimatskeptikernas argument?

Egentligen undrar jag? om det inte är termometern utanför köksfönstret som gått sönder och liksom fastnat på 10 grader sedan i september. Men, nej, väderleksrapporterna säger samma sak som termometern och nu halvvägs in i november är det fortfarande 10 grader varmt.
Att klaga på detta? känns sannerligen avlägset eftersom jag, precis som många, inte har mycket till övers för kyla och snö. Dock, det är en källa till oro. Vad händer egentligen med klimatet?
Det finns här två läger? som fått tillnamnen ”klimatskeptiker” och ”klimatalarmister”. Dessa ges många gånger samma utrymme i media eftersom media i sig självt är partisk när det gäller det opartiska. Vi måste, för att rapportera balanserat, presentera båda sidor av saken. Därför får skeptiker och alarmister delta på samma villkor i debatter – trots att typ 95 procent av forskarsamfundet menar att människan visst påverkar klimatet i en riktning som är icke önskvärt.
Att det blivit varmare? på senare år är inget omtvistat – tvisten står om huruvida människan orsakat detta eller om det är helt naturligt att det blir varmare. Alarmister menar att mänskligheten måste omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser om vi inte ska drabbas av naturkatastroferna som följer. Skeptikerna menar att vi inte är orsaken och att naturen balanserar sig själv.
Själv har jag ingen? som helst aning om vad som är rätt eller fel – men jag tenderar att hålla med dem som är i majoritet. Blir liksom mindre kontroversiellt.
Jag kan heller inte? se ett enda argument som talar emot att minska behovet av utländsk energi och olja och att öka miljömedvetenhet?
Bara att slippa? köpa olja från stater som Qatar och Saudiarabien borde räcka som argument för att försöka minska vårt beroende av bensin och fossila drivmedel.

Publicerad 29 November 2014 00:00