SD ljuger och spelar på myter

DEBATT/LUND. Fattiga EU-migranter har blivit allt mer vanligt förekommande på Lunds gator. För att möta dessa människor med den respekt och värdighet de förtjänar vill jag uppmärksamma Sverigedemokraternas valpropaganda. Sverigedemokraterna ljuger och spelar på myter och fördomar i deras inhumana propaganda gällande EU-migranter.
Fattigdomen, som leder till att utsatta människor tvingas ta till desperata åtgärder för dess överlevnad är problemet, inte människorna som lider utav den! Jag blir djupt berörd och besviken på SD som utnyttjar utsatta medmänniskors
situation för att fiska röster inför valen.

Verkligheten ser inte ut som SD vill få den att göra. Fattiga EU-migranter sitter inte på gatorna hela dagarna för att få några slantar av förbipasserande, som lyckligt lottade blivit födda till rättigheter och i ett tryggt samhälle som dessa människor bara kan drömma om, för att de tycker det är roligt och tjänar multum. För det första är det några 10-tals kronor per dag som många gånger skickas hem till deras barn så att barnen kan gå i skola och slippa sitta i rännstenen som deras föräldrar gör. Jag har varit i kontakt med Diakonicentralen i Lund, vilken är den verksamhet som har bäst kontakt med EU-migranterna. Något organiserat tiggeri tror man inte på där utan vad jag skrivit ovan styrks istället. Därför vill jag ställa en fråga till alla att fundera på. Alla föräldrar vill nog att ens barn ska gå i skolan eftersom kunskap ger möjligheter, tänk er då att det kostar och du har inga pengar. Du har inga pengar eftersom du föddes in i en diskriminerad grupp. Du var rom. Skulle du då inte göra allt vad som krävs för att ditt barn skulle kunna gå i skola?
För att ditt barn skulle ges en möjlighet till att resa sig ur fattigdomen, en möjlighet du aldrig fick. Till och med sätta dig på gatan och be om pengar, desperat söka jobb och resa runt som EU-migranterna nu gör?

Jag skulle gjort allt jag kunde för mitt barn. Därför ser jag inte bara en fattig medmänniska som sitter på gatan som lider brist på  mat och tak över huvudet utan också en fantastiskt modig människa som rest 100-tals mil för att få några slantar och skicka hem till sitt barn. En fantastisk medmänniska som råkat illa ut men som gör allt för att skydda nästa
generation från att hamna i samma sits.

Oavsett vilken mängd empati en har så kvarstår ett faktum, Lunds kommun har ett ansvar över alla som vistas i  kommunen. Basbehoven hos medmänniskor ska tillgodoses. Det är basala behov som tak över huvudet och mat för dagen. Kommunen måste ta ett större ansvar. Det kommer jag och Miljöpartiet att kämpa för att kommunen gör. 

Det handlar om något så fundamentalt som medmänsklighet.Joakim Månsson Bengtsson, medmänniska och kommunfullmäktige kandidat för
Miljöpartiet

Publicerad 01 September 2014 09:32