Ja, Vänsterpartiet talar med och värnar småföretagare

REPLIK/LUND. Mats Persson och Inger Tolsved Rosenkvist har givetvis inte läst vårt program . Men i det framgår att vi bland annat vill ta bort de 2 veckornas sjuklön som småföretagen nu betalar. Då avlastas företagen ekonomiskt samtidigt som utestängningseffekter på arbetsmarknaden minskar, Vi vill också stimulera forskning och utveckling  genom olika stöd till små och medelstora företag med upp till 250 anställda .
Det stämmer att S och V inte kommer att stänga några  vårdcentraler. Vi behöver däremot se över avtal och omförhandla. De som drivs av något annat intresse än att göra vinst kan t.ex. enligt aktiebolagslagens 32 kapitel omvandla sitt bolag till SVB bolag med regler mot vinstdelning. Då kan pengarna användas till vård.
Skåne har gått längst i landet med att låta privata företag driva sjukvård bekostat med skattemedel. Så har ni infört vårdval som beträffande t.ex. hudsjukdomar inneburit Längre köer, värre byråkrati och färre läkare för universitetssjukhuset. Det har blivit totalt kaos där patienter och personal far illa. Inte någon annanstans i landet underminerar man sina universitetssjukhus på detta sätt!
Dessutom planerar ni att införa ytterligare vårdval,,
Sedan nekar  ni till  att besparingar i form av avkastningskrav införts beträffande de offentliga Vårdcentralerna  och försöker dribbla bort det genom att tala om antal vårdcentraler vilket är något jag över huvud taget inte nämnt!
 
Saima Jönsson Fahoum (V )

Publicerad 01 September 2014 08:02