Bibliotekens betydelse för läskunnigheten

DEBATT/LUND. Beata Sjögren skrev en viktig insändare om betydelsen av att satsa på bibliotek som viktiga mötesplatser och speciellt på Järnåkrabiblioteket som fångar upp ett växande antal boende i närområdet.
Jag skulle vilja komplettera bilden med bibliotekens betydelse för läskunnigheten och i förlängningen för elevers skolresultat. Vi vet att barn läser mindre och vuxna läser mindre. Barn gör som vuxna gör, inte som vuxna säger att de ska göra. En viktig anledning till att ha kvar även vuxenlitteratur på alla bibliotek, är just för att få den vuxna befolkningen att fortsätta att läsa. Att vuxna kan låna tillsammans med sina barn. Skolan kan göra mycket för barnens läsintresse, men föräldrarna är viktiga som läsande förebilder.
Med en lång erfarenhet från folk- och skolbibliotek så vet jag och många med mig att detta med läsning ger resultat inte bara för skolarbetet utan även på lång sikt. Skönlitteraturen förmedlar mycket kunskap om andra människor, kulturer, känslor och som en bonus blir man säkrare på språket. Eftersom vi har en riklig utgivning av skönlitteratur så är det lätt att läsa tematiskt och väva in litteraturläsning i olika ämnen i undervisningen. Detta ger en möjlighet till känslomässiga ingångar i olika ämnen som kan ge en bättre förståelse av svåra ämnen och frågor.
Jag skulle även vilja slå ett slag för att återupprätta idén med Arbetsplatsbibliotek så att vuxna kommer i kontakt med litteratur i vardagen, blir inspirerade att låna och läsa, att läsa själva men även läsa för sina barn.
Gymnasie- och komvuxbibliotek fungerar även som arbetsplatsbibliotek såvida anslagen till inköp av media är väl tilltagen. Med en mycket positiv erfarenhet av detta önskar jag att fler yrkesgrupper får denna möjlighet i sin vardag.
Till politiker och andra beslutsfattare – barn behöver vuxna förebilder till allt och det gäller även läsning av böcker!
Läskunnighet är inte bara att kunna läsa bokstäver – det är så mycket mer och ger så mycket mer.
Inger Ridbäck, Bibliotekarie
Lund

Publicerad 25 June 2014 08:09