Vems röst hörs i Lund?

DEBATT/LUND. I dagarna sparkade Sommarlund igång med kulturaktiviteter för alla som tillbringar sommaren i kommunen. En tradition som sträcker sig tjugo år tillbaka är Nattväktarens kommentar. På Stortorgets gröna podium kliver en utvald person per kväll upp och ”stänger” Lund för natten. Med en kommentar, ett stycke musik eller liknande.
En snabb genomläsning av listan över deltagare från 2009 fram till idag visar att den typiske kommentatorn är man och vit. Då det enda kravet för att få ställa sig på scenen är att du har en relation till Lund är det nedslående men tyvärr föga förvånande att se den ensidiga representationen hos nattväktarna.
Personen som ställer sig på Stortorgets scen och kommenterar Lund ges möjligheten att spegla och representera staden och dess invånare utifrån sin upplevda verklighet. Det är beklämmande att se att listan över talare spär på bilden av den synlige lundabon som just man och vit. Finns det verkligen inte fler personer vars upplevelser av Lund är värda att lyfta? Fler kvinnor? Personer med annan etnisk bakgrund?
Feministiskt Initiativ Lund ser ett stort problem när stadens offentliga rum inte är tillgängligt för alla. Det ensidiga urvalet av deltagande nattväktare i Lund är ett av många exempel på hur människor, utifrån bland annat kön och etnicitet exkluderas från det offentliga rummet. Nattväktarens kommentar hade varit ett av många tillfällen att få höra olika upplevelser utifrån olika verkligheter. Genom att dela varandras erfarenheter av stadens rum skapas tillit och gemenskap i de platser vi delar. Rätten till det offentliga rummet och rätten att göra sin röst hörd är båda grundpelare i ett demokratiskt samhälle.
Feministiskt Initiativ Lund vill se ett kulturliv som speglar och tilltalar alla invånare och grupper i samhället. Vi kandiderar till kommunfullmäktige med en inkluderande kulturpolitik som representerar det breda spektra av röster och uttryck som faktiskt finns här. F! Lund ska verka för att kulturens offentligt finansierade institutioner medvetet arbetar för ett jämställt utbud och innehåll. F! Lund strävar efter att ge röst och delaktighet åt alla olika grupper och uttryck som faktiskt finns i kommunen. Vi vill se mångfald, inte enfald.
 
Helena Cederholm
Gubb Marit Stigson, kandidat till kommunfullmäktige
Feministiskt initiativ Lund

Publicerad 24 June 2014 13:15