Vad gör Lunds politiker för ungas fritidsintressen?

DEBATT/LUND. Den senaste tiden har barn och ungas fritidsintressen inte prioriterats av Lunds politiker. I höst är det två år sedan stängningen av Wickmanska, ett kafé och en mötesplats för ungdomar. Kulturskolans höga avgifter gör att alla inte kan delta i deras aktiviteter och deras långa väntetider hindrar engagerade ungdomar från att utöva sina intressen. En oviss framtid för fritidsgården och kulturcentrumet Stenkrossen, där rivning av byggnaden diskuterats, hotar teaterföreningar, dansgrupper och scener som står öppna för nystartade band. Om byggnaden rivs och inget nytt kulturcentrum står redo blir det vi unga som får lida.
Fritidsgårdar och kulturaktiviteter är för många barn och unga en säker tillvaro med vuxna som lyssnar, att skära ner inom dessa områden är ett slag mot barn och ungas rätt att utöva sina fritidsintressen och ha en säker mötesplats. Vi kräver att Lunds politiker prioriterar ungdomars verksamhet. Vi kräver att Lunds politiker verkar för ungdomars rätt att ta del av kulturlivet och att ha någonstans att ta vägen om kvällarna. Vi kräver att Lunds politiker tar ungdomars rätt till en meningsfull fritid på allvar.
 
Meja Tillberg
Thomas Engström
Ung Vänster Lund

Publicerad 24 June 2014 08:14