Högeralliansens regionpolitik

INSÄNT/SKÅNE. Efter att ha lyssnat på Pia Kinnhult under regionfullmäktige den17/6 måste man ju ställa sig frågan vilken verklighet hon lever i! Slå sig för bröstet och tala sig varm över ekonomin som ser bra ut... inte ett ljud om vilka som betalat för att få dessa siffror, sjuksköterskor, undersköterskor , vårdbiträden, ambulanspersonal, vaktmästare, städpersonal ja alla som arbetar i regionen har fått slita hårt genom nedskärningar, personalminskningar mm. Stoppa nedskärningarna i vården, anställ mer personal, se till att skåningarna får den vård dom har rätt till.
Visa att du tycker som jag rösta på oss socialdemokrater i september.
Anders wallentheim

Publicerad 17 June 2014 16:13