Anställ lärlingar i vården

DEBATT/LUND. Under sommaren får många unga chansen att arbeta och få erfarenheter inför sitt framtida arbetsliv. Men alltför många ungdomar får inte möjlighet att arbeta. Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning, inte minst i Skåne där arbetslösheten ligger över rikssnittet.
Så behöver det inte vara. I Danmark, på andra sidan Öresund, är ungdomsarbetslösheten betydligt lägre. En del av förklaringen är att man i Danmark har ett utbyggt lärlingssystem.  
Folkpartiet Liberalerna föreslår att lärlingsanställningar införs även i Skåne. Alla ungdomar varken vill eller kan bli akademiker. Med lärlingsanställningar skapar vi fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Sverige behöver duktiga och skickliga praktiker även i framtiden.
Den 1 juli införs en ny lag som gör det möjligt för kommuner, regioner, företag och andra organisationer att erbjuda lärlingsanställningar för gymnasieelever. Folkpartiet Liberalerna vill att Region Skåne anställer lärlingar, exempelvis undersköterskor. Det innebär att eleven som studerar på vård- och omsorgsprogrammet kombinerar studierna på skolan med en anställning på en vårdcentral eller ett sjukhus.
Lärlingsanställningar gör det attraktivt för unga att genomgå en vårdutbildning och skapar fotfäste på arbetsmarknaden. Vi behöver skapa fler vägar in på arbetsmarknaden. Inför därför lärlingar i vården!
Mats Persson
Folkpartiet Liberalerna
Regionråd

Publicerad 16 June 2014 10:03