God vård kräver bra lokaler

DEBATT/LUND. En bra sjukvård kräver givetvis också bra lokaler för verksamheten. På många håll är behoven av investeringar stora. Vi socialdemokrater är positiva till att investeringar för lokalerna sjukhusen i Malmö och Helsingborg äntligen kommer igång. Det är alldeles nödvändigt för att kunna bedriva en bra sjukvård. Men samtidigt som man bygger för miljoner i Malmö och Helsingborg har det inte funnits några konkreta uppgifter för Lund. Trots att behoven är stora.
Därför är det med viss oro jag konstaterar att den borgerliga femklövern i Region Skåne inte själva lyfter upp behoven eller redovisar sina planer för sjukhusets framtid. För tillfällen har funnits, mer än en gång.
Från Socialdemokraternas sida har vi flera gånger krävt att en utvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund ska tas fram omedelbart. Detta har dock inte femklövern varit intresserad av - förrän nu. Det kan givetvis bero på att man har lyssnat på oppositionen och/eller ser att arbetet med att ta fram konkreta planer för sjukhusområdet behövs omedelbart. Låt oss hoppas att det är så. Men det skulle också kunna bero på att man på detta sätt kan lugna eventuell opposition (läs oroliga lundabor) inför valet?
Givetvis är det jättebra att vårt yrkandei regionstyrelsen om att ta fram en fastighetsplan även för Lunds sjukhusområde gick igenom. Men man undrar ju varför femklövern har dröjt så länge med att slå fast att en sådan plan behöver tas fram. För min del känns det som om det säkraste sättet att garantera att Lund får behålla och utveckla sitt sjukhus är att lägga sin röst på (S) i regionvalet den 14 september.
Anna-Lena Hogerud
Oppositionsråd
Lunds kommun

Publicerad 12 June 2014 11:09