Pågatåg till Lomma underlättar vardagen

DEBATT/LOMMA. Bra kollektivtrafik och infrastruktur är direkt avgörande för människors möjligheter att hitta rätt yrke och bostad.

I en tid när arbetslösheten drabbar vissa kommuner hårdare än andra spelar kollektivtrafiken en avgörande roll för att skapa fler jobb.*

Med kortare restider kan människor söka arbete över allt större områden och arbetsgivaren hitta medarbetare med rätt kompetens.

I alliansregeringen beslut om infrastruktur, som presenterades nyligen, står det klart att det blir en ny pågatågsstation i Lomma omkring 2019/2020.

Tågresan mellan Lomma och Furulund till Malmö kommer då ta omkring tio minuter. Det betyder också att Lomma får förbindelse med tåg till andra delar av Skåne och knyter därmed ihop Lomma med Malmö och övriga Skåne. Med fler avgångar och kortare restider blir det attraktivt för fler människor som pendlar till jobb eller skola att välja tåget framför bilen. Många Lommabor arbetar i Lund eller Malmö och korta restider underlättar vardagen.

Mats Persson (FP)
Regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Remco Andersson, Gruppledare Folkpartiet Lomma-Bjärred

Publicerad 30 April 2014 15:00