LOV behövs inte i Eslöv

DEBATT/ESLÖV. Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits tio olika företag som försökt få eslövsborna att välja just dem, och det har funnits mellan 5 och 13 kunder i LOV-systemet samtidigt.

I dag finns det sex företag kvar som delar på nio kunder, resterande omkring 320 kunder har valt kommunen som utförare.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar,kvalitetskontroller,avtalshantering, informationsspridning med mera. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker.

Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S)
Ordförande Vård och Omsorgsnämnden


Selma Pasic (S)
Ersättare Vård och Omsorgsnämnden

Publicerad 30 April 2014 16:00