Friskola i olämpliga lokaler

DEBATT/LUND. Magistratsvägen 10 är inte bara en adress på Norra Fäladen i Lund utan också det senaste exemplet på en friskola beredd att bedriva undervisning i olämpliga lokaler.  Vad handlar detta om?
Erlaskolan, ägd av Lärande i Sverige – ett skolföretag som driver grundskolor i Norrköping och Katrineholm – ansöker om tillstånd att läsåret 2015/16 få starta fritidshem, förskoleklass och grundskola på denna adress. Fastigheten ligger inklämd mellan Norra Ringen och Magistratsvägen och har Lidlbutiken och ändhållplatsen för buss 171som närmsta grannar. Morgnar och eftermiddagar kör en buss var tredje minut till eller från denna hållplats. Förutom fastigheten upptas tomten av en asfalterad yta för fordon till fastigheten och för parkering.
Avståndet mellan fastigheten och Norra Ringen, Lunds näst motorvägen mest trafikerade led, är c:a 20 meter. Till gång/cykelvägen längs med Magistratsvägen, en livligt trafikerad lokalgata, är det c:a 10 meter.  I del av denna tvåvåningsbyggnad avser Erlaskolan att bedriva sin verksamhet.

Idrottsundervisningen avses förläggas till Victoriastadion. Det kräver att eleverna, 6-16 år,  måste korsa in- och utfarterna till Lidlbutiken och Statoilmacken för att därefter passera Svenshögsvägen, det näst efter Norra Ringen, mest trafikerade stråket på Norra Fäladen. Tilläggas kan att hälsa är ett av de tre stödjeben som undervisningen sägs vila på!
Regelverket säger att vi kommunpolitiker i Utbildningsnämnden bara har att bedöma i vilken mån som en etablering kan förväntas ha någon bestående negativ effekt på de kommunala skolorna. Som politiker med viss lokalkännedom efter mer än 40 års boende i kommundelen känner jag mig smått schizofren när denna kunskap inte ska räknas, utan en myndighet, i detta fall skolinspektionen, ska ha  monopol på den bedömningen.
Företrädarna för de borgerliga partierna – inklusive folkpartiet, som gärna  fram-ställer sig som skolpartiet framför andra  – tillstyrkte Erlaskolans ansökan.
Slutsats:
I buller och avgaser från en stor trafikled och med en minimal skoltomt inklämd mellan två större vägar, avser Erlaskolan att starta sin verksamhet. Ett mer olämpligt läge är svårt att tänka sig. Detta sker med de borgerliga partiernas goda minne och stöd.
Vågar vi hoppas på att, för det fall att Skolinspektionen inte avvisar det angivna läget, de föräldrar som funderat på att låta sina barn börja här drar öronen åt sig när de får skåda den tänkta ”skolbyggnaden med därtill hörande skolgård.”
 
Per Almén, ersättare för (S) i Utbildningsnämnden

Publicerad 25 April 2014 09:28