För en framtid utan djurförsök

DEBATT/LUND. Idag är det Försöksdjurens Dag. Jag kan tycka att sådana temadagar mer liknar ett slags tröstpris än något annat. Ungefär som; Vi vet att samhället behandlar er som skräp, men ni har åtminstone en alldeles egen dag!

Samhällets utsatta behöver mer än en dag, de behöver alla dagar. Men det betyder naturligtvis inte att de djur som utsätts för medicinska försök inte bör uppmärksammas på försöksdjurens dag. Eller deras situation snarare, för den uppmärksammas sällan och är i desperat behov av det.

Ungefär en miljon djur utnyttjas årligen i djurförsök i Sverige, för forskning, utveckling av mediciner och i utbildningssyfte. Där, bakom lyckta dörrar på universitet och forskningsföretag, sitter kännande, tänkande och sociala individer instängda utan att få känna solens strålar eller närhet och gemenskap. Vad de däremot får känna är isolering, smärta, sjukdomar och utsatthet. Jag vet att de flesta idag är emot sådant lidande, och jag vet också att det inte är på etiskt oförsvarbara metoder vi vill bygga vårt samhälle.

I somras var jag på en demonstration mot djurförsök på Lunds Universitet, djurförsök som jag för några år sedan knappt visste existerade. När jag var yngre trodde jag som många andra att forskning handlade om nytänkande, framåtanda och kunskap. Men det är inte nytänkande med fångenskap, det är inte framåtanda att utsätta andra individer för lidande. Och det handlar inte om kunskap, för kunskap av idag talar om för oss att djurförsök inte är etiskt försvarbara, och att det världen så desperat behöver är empati och inte mer grymheter.

Det är dags att våra politiker visar hur ett rättvist samhälle ska byggas, gällande djurförsök såväl som annat. Det är dags att det satsas på alternativ forskning som alla vinner på, och det är dags att säga nej till lidande.

Carolina Ekström, Djurens Rätt Lund

Publicerad 21 April 2014 18:00