Nedgrävd järnväg är bra för Lund!

DEBATT/LUND. Lund är en regional motor. Etableringen av forskningsanläggningarna Max IV och ESS innebär att Lund även i framtiden kommer att vara en attraktiv och växande stad med behov av fler bostäder och arbetsplatser. Idag är Lund Central Skånes största station och framtiden ställer krav på förbättrade kommunikationer.  
Stationsområdet blir därmed viktigt för stadens utveckling. I vår bild om framtidens Lund, från 2030 och framåt, ser vi framför oss att spåren grävs ner under stationen. Nya bostäder, butiker och restauranger kan därmed etableras på dagens stationsområde. Lunds vackra och unika stationshus möter på ett estetiskt sätt det nya och smälter väl in i Bantorget och Bangatans utveckling. På så sätt blir den delen av stadskärnan mer trivsam och attraktiv än idag. En nedgrävning av järnvägen skulle också innebära att vi kan överbrygga den barriär som järnvägen idag utgör mellan Väster och Lund Centrum. En nedgrävning minskar också buller för boende bredvid järnvägen.
Eftersom etableringen av fyra spår mellan Malmö och Lund handlar om att inte ha fyra spår hela vägen fram till Lund C, utan till strax söder om Högevallsbadet, finns det en öppning att i senare skede bygga ner spåren under stationen. I samband med en nedgrävning av spåren aktualiseras också frågan om att etablera ett yttre godsspår, där godstrafiken leds om utanför Lunds centrum.
Vi vill att människor ska tycka att Lund är en attraktiv stad för boende, studier och arbete. Ett utvecklat stationsområde är den del i detta arbete.
Mats Persson, (FP) Regionråd och ordförande Kollektivtrafiknämnden Skåne
Mia Honeth (FP) vice ordförande Byggnadsnämnden Lunds kommun

Publicerad 04 April 2014 09:55