Utsatta barn finns även i Lund

INSÄNT/LUND. Nästan en halv miljon. Så många barn och ungdomar i Sverige beräknar Folkhälsomyndigheten lever i familjer där någon vuxen har psykisk ohälsa och/eller missbruk av något slag. Det är många. Och Lund är inget undantag. Omräknat är det vart fjärde barn i varje skolklass.
Detta är barn och ungdomar som ofta lever i svåra livssituationer, med oro, ensamhet och ledsenhet, utan större tillit till vuxenvärlden, med magont och huvudvärk. Inte sällan får dessa barn ta stort ansvar i sina familjer och de tar ofta på sig skuld – ”det är mitt fel att mamma eller pappa mår dåligt eller dricker för mycket”.
Detta är barn och ungdomar som både du och jag möter: på barnens förskola och skola, på fritidsaktiviteter av olika slag, i våra släkter eller i vårt grannskap, bland vänner och bekanta.
Den lokala hjälpen finns. Lunds kommun erbjuder kostnadsfritt stöd. Verksamheterna heter Flaskposten – för barn och ungdomar i familjer med missbruk - och Imbus – för barn och ungdomar i familjer med psykisk ohälsa. Här får barn och ungdomar, tillsammans med stödgruppsledare, träffa andra med liknande erfarenheter för att upptäcka att de inte är ensamma, stärka självkänslan och få dela tankar och känslor som är svåra att bära ensam.
Så! Barnen och ungdomarna finns – det vet vi. Stödet för dem finns – det vet vi också. Utmaningen ligger snarare i att hitta dem. Att få kontakt. Alltför få barn nås av den värdefulla hjälp som de har rätt till och behöver. Vår uppmaning är därför att ta ett gemensamt vuxenansvar: att tidigt våga se, våga fråga – kanske fråga många gånger, och att även våga agera. För ju fler barn och ungdomar vi tillsammans uppmärksammar – desto fler får rätt hjälp och stöd! Hjälp oss hitta dem!
Stödgruppsledarna för Imbus och Flaskposten, Lunds kommun
Stéfanie Olofsson Feldmann, samordnare för Alkohol, narkotika, dopning och tobak, Lunds kommun
 

Publicerad 06 February 2014 08:56