Blåsningen på Klostergården

INSÄNT/LUND. När den gamla träffpunkten på Klostergården skulle ersättas med en ny och mer funktionell lokal, utgick vi alla, både politiker och de som utnyttjade träffpunkten, från att den nya träffpunkten skulle bli modern, ljus och ändamålsenlig. Att den nya träffpunkten skulle innehålla de aktiviteter och möjligheter som fanns tidigare, tog vi som en självklarhet. Med facit i hand kan vi konstatera att vi blev blåsta. Från att tidigare varit ett ställe med full bemanning och öppet mellan nio och fyra, fem dagar i veckan, har det reducerats till att enbart vara öppet två dagar i veckan mellan nio och ett, och helt stängd de dagar skolan har lovdagar.
Detta anser inte Vänsterpartiet vara ett fullgott ersättningsalternativ och kommer därför att agera för att det skapas en träffpunkt värd namnet.
Lars A. Ohlsson (V) ledamot Vård- och omsorgsnämnden
Karin Oscarsson (V) ersättare Vård- och omsorgsnämnden

Publicerad 06 February 2014 09:22