Leila O Rahman.

Leila O Rahman. Privat.

Hon kämpar för slöjans plats i samhället

"Många är medvetna om att det finns ett förtryck"

I Hörby har Leila O Rahman starta en Facebookgrupp som en reaktion på vad hon upplever som ett isalmofobiskt samhällsklimat.

Av
Jon W Loman

Den 1 februari är det World hijab day, en dag då alla kvinnor, oavset religös övertygelse uppmanas att prova att bära slöja.

För en dryg vecka sedan startade Leila O Rahman i Hörby Facebookgruppen Hijabuppropet - för rätten att utöva sin religion och klä sig som man vill. En grupp där hon vill uppmärksamma slöjans ifrågasättande i dagens samhällsklimat.

– Vi som har valt att bära slöja är trötta på att våra rättigheter ska inskränkas och att vi nedvärderas. Man ser oss som något som inte passar in i samhället. Det är en reaktion på det generellt islamofobiska samhällsklimatet i Sverige, säger Leila O Rahman.

Hon menar att man i Sverige ofta är bra på att tillvarta alla kvinnors fri- och rättigheter men när det kommer till muslimska kvinnor så finns det en ovilja att förstå att det finns de som frivilligt bär slöja.

Enligt Leila är frågan om slöjan symbol för något mycket större, nämligen ett samhällsklimat som öppnar för att inskränka människors fri- och rättigheter.

– Vi vill föra dialog, bjuda in till samtal och få människor att förstå att många faktiskt bär slöja av fri vilja. Ofta pratas det om oss som att någon annan har valt vår klädsel, en man, en pappa eller en bror bestämmer över oss, säger Leila O Rahman.

Leila menar att muslimska kvinnnor är medvetna om att det finns ett förtryck men att många även gör ett aktivt val när de bär slöja.

– Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och vi måste stå upp för det fria valet och religionsfriheten, säger Leila O Rahman.

Vid World hijab day 1 februari kommer Facebookgruppen att annornda events och manifestationer i bland annat Hörby, Göteborg, Stockholm, Malmö, Ronneby och Umeå.

Publicerad 24 December 2019 11:25